1/4

Gribskov: Grusbanden i indsats for vandløb

15. oktober 2018 kl. 09.30

Højbro Å og et tilløb til Saltrup-renden i Gribskov Kommune blevet restaureret med 'Grusbanden' i hovedrollen. Det bliver der lejlighed til at høre om tirsdag 30. oktober kl. 19.00i Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening. Det er i Klubhuset, Ridebanevej 8-B., Helsinge.

Vandløbsplejen skete i et meget fint samarbejde mellem Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, lodsejere og Den sjællandske Grusbande samt Gribskov Kommune,, der har tilsynspligten med vandløbene. Det fine samarbejde og de to projekter er mønster-eksempler på, at fællesskaber virker og ofte gør det nemmere og bedre for alle samarbejdspartnere, fortæller Bandeleder Rune Hylby.

 

Han kommer til Helsinge for at fortælle om projekterne og Grusbandens øvrige arbejde rundt omkring på Sjælland. Det bliver med vægt på samarbejdet mellem foreninger, Grusbande, lodsejere og kommuner.   

Desuden vil Rune Hylby fortælle om de mange muligheder for at forbedre vandløbene således, at man som forening med forholdsvis små midler kan gøre fiskeplejen meget bedre.

 

Arrangementet varer et par timer, hvor du både kan høre om projekterne og naturligvis også stille spørgsmål om den mere generelle vand- og fiskepleje, der udføres.

 

50-60 projekter hvert år 

 Den sjællandske Grusbande udfører mere end 50-60 projekter og arrangementer hvert år med et stort antal frivillige ildsjæle, der har lyst til at gøre en forskel og gøre det sammen med andre.

 

Siden starten i august 2016 har der været 5-600 deltagere og tilskuere til vores projekter og arrangementer om året, der spænder vidt fra udlægning af gydegrus, skjulesten, fjernelse af spærringer, simpel vedligeholdelse etc. til mere målrettede indsatser for fiskeplejen som bestandsanalyser, udsætning af fisk, elektrofiskeri og andet, oplyser Rune Hylby.

Grusbanden samarbejder med kommuner, lodsejere, foreninger og frivillige, samt naturligvis Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Fiskerikontrollen mm. 

Den sjællandske Grusbande består af flere end 650 medlemmer, der stiger støt i antal.