1/1

 HÅRDT SLAG IGEN 

 FOR LIV I GÅGADE 

Midt i den værste krise nogensinde for butikslivet i Gågaden i Helsinge kom mandag et nyt, hårdt slag, da Arnold Busck indgav konkursbegæring, så 29 butikker landet over trues af lukning. En af dem er den historiske boghandel i Helsinge, der var i familien Schwarz Sørensen eje i to generationer, før Carsten Schwarz for nogle år siden solgte til Arnold Busck. Han er fortsat butikschef.

- Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. Coroina-nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt, for at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt, oplyser butikskæden.

Kædens butikker har været lukket ned helt eller delvist siden midten af marts, og medarbejdere har været hjemsendt.

Selv om strøgbutikkerne igen er åbnet ved indgåelse af frivillige aftaler om arbejdstider med loyale medarbejdere, har det ikke været nok til at redde boghandlerkæden, lyder det.

Siden midten har marts har storcentre været pålagt at lukke ned, mens der ikke har været et forbud mod butikker uden for storcentrene.

Arnold Busck har kunnet søge hjælpepakker, men det har ikke været nok for boghandlerkæden.

Allerede før Corona-krisen var der knas med økonomien hos Arnold Busck.

I det senest aflagte årsregnskab havde kæden et underskud på 14,3 millioner kroner. Samtidig bar selskabet rundt på en gæld på 62,9 millioner kroner. Det store underskud skyldtes især implementeringen af et nyt it-system, som på en række centrale områder voldte Arnold Busck problemer.

Problemerne og underskuddet gjorde også et indhug i selskabets egenkapital, der for et års tid siden udgjorde 27,8 millioner kroner. Af likvider - eller rede penge - havde Arnold Busck på daværende tidspunkt 1,1 millioner kroner.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com