1/1

Gribskov: Hjem fra Aarhus - til hjælp fra borgerne

24. august 2018

Gribskov Byråds medlemmer har sat sig i bussen for igen at vende hjem fra Aarhus, hvor der er tilbragt to dage med budget- og inspirationsdage. De vender hjem for også at søge hjælp fra borgerne til udvikling i og af kommunen.

 

Det har været nogle rigtig gode dage. Det er sundt at høre, hvad andre gør og har succes med. Formålet er at kunne udvikle kommunen sammen med borgerne i endnu højere grad end i dag - til glæde for borgerne, siger Jesper Behrensdorff, der er formand for byrådets nye SOS-udvalg for strategi og samskabelse.

I løbet af de tre dages seminar, der startede onsdag morgen på Rådhuset i Helsinge, har politikerne fået inspiration fra en kommune, som er meget lig Gribskov i natur, størrelse og hårde økonomiske realiteter: Hedensted.

 

Her har Hedensted Kommunes kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller og borgmester Kasper Glyngø  fortalte, hvordan de i en økonomisk presset situation begyndte at tænke helt anderledes, og kom med flere gode eksempler på, at borgerne havde taget medansvar i tæt dialog og samarbejde med kommunen til glæde for begge parter. 

 

Gribskovs byråd har også besøgt den enhed i Aarhus Kommune, som har løftet Aarhus’ indsats som frivillig-hovedstad i 2018 samt besøgt Center for Innovation i Dokk1 i Aarhus.

 

Ud over at høre om metoder og erfaringer med borgerinddragelse, fortalte to borgere om deres bevæggrund for at tage initiativ til frivillige indsatser i form af skole-onkler og legestue på plejehjem for forældre på barsel. 

Politikerne fik desuden nogle gode drøftelser om, hvad samskabelse er, og hvad det betyder for en kommune som Gribskov og det politiske arbejde. Allerede mandag 27. august samles SOS-udvalget for at følge op på den nye viden fra Aarhus.

- Vi har fået mange gode input. Ikke mindst Hedensted var inspirerende, da de har formået at gøre noget helt anderledes på flere fronter, siger SOS-næstformand, viceborgmester Bo Jul Nielsen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com