Gribskov: Helsinge-Øst klar til udbud

13. maj 2020

Gribskov Kommune arbejder i to spor med det kommende byggeri af administrationsbygning og sundhedsfaglige aktiviteter. Byrådet vedtog tirsdag aften at fremlægge forslag til lokalplanen, d er regulerer byggeriet i højde og drøjde. For lukkede døre vedtog byrådet det kommende udbud af projektet.

Det indledes med en prækvalifikation, hvor interesserede byggeteams med entreprenører, arkitekter og andre rådgivere kan vise interesse for at komme ind med endeligt projekt.

 

Prækvalifikationen udbydes i løbet af få dage, oplyser centerchef Søren Korsholm. Udbudsprocessen kører sideløbende med lokalplanen er i høring i de næste otte uger.

I byrådets debat om lokalplanen var det i det store og hele kun spørgsmålet om højde på byggeriet, der kan blive op til fem etager - og 25 meter - i et krav om varieret højde på bygningerne. Det gav dog anledning til bemærkninger fra både Trine Egetved, det nu enlige konservative medlem, og Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti.

Det er nu op til borgerne at komme med bemærkninger til lokalplaneforslaget. Herefter tager byrådet endeligt stilling til indholdet.

Lokalplanen giver mulighed for den administrationsbygning, der skal huse medarbejderne, der er i Gillelejehuset på Birkevang og Jobcenter Gribskov i Helsinge.

Dertil kommer en række andre elementer. Det er kommunal tandpleje, base til hjemmepleje og sygepleje, sundhedspleje, genoptræning samt offentlige mødelokaler. Herudover muliggør lokalplanen, at der på en del af området kan placeres regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand, og at overskudsjord fra byggeriet kan anvendes til blandt andet at danne et bakkelandskab, der kan have et rekreativt formål.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com