1/1

Gribskov: Historisk fokus på borgerinddragelse

25. februar 2020

Gribskov Byråd skal den kommende tid evaluere brugen af de såkaldt borgerdrevne forslag., og på tærsklen til det vurderer borgmester Anders Gerner Frost, at der i det nuværende byråd har et 'historisk fokus på borgerinddragelse'.

For godt et år siden besluttede et enigt byråd, at det skulle være muligt for borgere at fremsende et forslag til politisk behandling i byrådet via 'Borgerdrevne forslag'.

 

- Muligheden for borgerdrevne forslag har blot være et af mange tiltag i denne valgperiode for at fremme muligheden og lysten til, at borgere, virksomheder og foreninger deltager aktivt i det lokale demokrati, påpeger borgmesteren.

 

Helt konkret har der i denne valgperiode været tiltag som: Livestreaming af byrådsmøderne, direkte åbne dialog-byrådsmøder i lokalsamfundene samt borgerdrevne forslag. 

Desuden har borgere, erhvervsliv og foreninger været inviteret ind i flere konkrete dialoger om udviklingsdagsordener - også vedrørende vores fælles kernefortælling. 

Endelig er der nedsat et temaudvalg, som netop er ved at lægge sidste hånd på en overordnet strategi for udvikling og implementering af endnu bedre beslutningsprocesser og samskabelse. 

Alt i alt er jeg og det nuværende byråd meget optaget af konstant at udvikle og forbedre beslutnings-processerne, og lokaldemokratiet i Gribskov, fastslår Anders Gerner Frost.

De borgerdrevne forslag, er det et tiltag, som indtil videre ikke er blevet en succes - målt ud fra. at der endnu ikke er et forslag, der er blevet til et beslutningspunkt i byrådssalen. Derfor ser jeg meget frem til en konstruktiv evaluering i samarbejde med mine byrådskollegaer, tilføjer han.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com