1/1

Helsinge: Hul på salget i Troldebakkerne

4. september 2019

Gribskov Kommune har 'fået hul på' salg af det nye boligområde,. Helsinge Nord, Troldebakkerne. Byrådet har tirsdag aften godkendt salget af den ene af de to klynger, der har været i udbud via mæglerfirmaet Nordicals, Hillerød. 

Klyngen udgør 10.080 kvadratmeter med mulighed for opførelse af parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse. 

Salgsprisen offentliggøres først i den nærmeste fremtid, når der er underskrevet købsaftale, men der var stærkt delte meninger i byrådet om godkendelse af salget, som Venstre stemte imod sammen med Bettina Søller.

Venstre: Prisen er for lav

Venstre mener, at kommunens likviditet er presset, og den opnåede pris på klynge 2 er for lav, samtidig med usikkerhed på, hvilke omkostninger kommunen påtager sig, og ikke mindst hvilken yderligere likviditetsbelastning dette medfører, fremgår det af protokollen for det lukkede møde om sagen. Men byrådets -øvriuge medlemmer stemte for.

Venstre forsøgte også med et ændringsforslag:

Udbuddet foreslås annulleret, og det foreslås yderligere, at kommunen forsøger at sælge grundene på en model hvor byggeretsprisen afregnes til en normal pris, når husene er bygget og solgt. For at minimere likviditetsbehovet foreslås det også, at anlægsarbejdet ændres, så der ikke skal investeres så meget for at sælge en klynge.

Det opnåede ligeledes kun støtte fra Betina Sølver - men de øvrige stemte det ned.

Den anden klynge har det ikke været muligt at få brugbare tilbud på, så byrådet har besluttet at yudbyde den igen den. Klyngen udgør 12.555 kvadratmeter med mulighed for opførelse af parcelhuse, tæt-lav bebyggelse og/eller etageboliger.

Gribskov Kommune forestår anlæggelse af alle fælles arealer og infrastruktur udenfor klyngerne.

Salget betyder også, at der nu skal investeres op til fem millioner kroner i en støjdæmpning af Helsinge Skytteforenings bane, der ligger lige op til Helsingørvej.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com