1/1

Søborg: Hver fjerde elev tabt i privatskole

14. oktober 2019

Elevgrundlaget for Søborg Privatskole er under voldsomt pres. Skolens indberetning af elev-tallet, der hvert år sker 5. september, viser at hver fjerde elev er tabt for skolen siden 2017, da der var 258 elever registreret, ifølge skolens regnskab, og det er nu 193 i  0. klasse-9.klasse.

Elevtallet pr. 5. september danner grundslaget for de statslige tilskud til skolens drift. Allerede ved opgørelsen i 2018 var der er faldende elevtal. Dengang til 242. 

Bestyrelsen, der blev valgt på den ordinære generalforsamling tidligere i år5, valgte at afskedige skoleleder Lars Willer som følgende af manglende tillid til, at kunne få skolen på ret kurs igen. Det førte forrige tirsdag til, at en stor del af forældrekredsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blev væltet.

Den nye bestyrelse, der fik nye medlemmer på alle pladser står dermed nu med opgaven med at finde en fremtid for skolen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Lars Klitgaard Hansen som formand og Fie Kibsgaard Hvid som næstformand. De øvrige medlemmer er Erick Bjørn Hartel Rosenvinge, Helle Røschke, John Stammerjohan,  Linda Wulf-Andersen og Sif Jensen. Gunnild Vølund Vasehus og Sanne Nielsen er suppleanter.

Læs også: Bestyrelse væltet i privatskole

Læs også: Mistillid til bestyrelse efter fyring