1/1

Gribskov i luften: Hvor er vandet i grunden

14. december 2018  

Der er ikke tale om en UFO, men spektakulært ser det ud, når Miljøstyrelsen i disse dage flyver rundt med en helikopter med en stor ramme under og undersøger, hvor grundvandet egentlig er. Rammen svæver 25-30 meter over jorden, og ved hjælp af den spektakulære anordning indhentes oplysninger til kortlægning af, hvor vandet i undergrunden er. Det skal hjælpe til med at beskytte grundvandet bedre. 

 

Vi har behov for at vide, hvor grundvandet er for at kunne beskytte det bedre. Det er Miljøstyrelsen, der udfører kortlægning på anmodning af Gribskov Kommune. Med den nye kortlægning vil vi få et bedre grundlag, end vi har i dag til at beskytte grundvandet.

Overflyvningen udføres i et område fra Asserbo mod syd til Arresø og i øst fra Vejby-Valby til Helsinge. Det er især ved vandværkerne i Asserbo, Tisvilde og Vejby, hvor datagrundlaget bliver forbedret. Men også de østlige vandværker i Halsnæs Kommune kan drage fordel af kortlægningen, fortæller Christina Larsson, der er biolog i Gribskov Kommune.

Metoden til kortlægning af undergrunden hedder SkyTEM og virker i princippet som de MR-skannere, der bruges til at skanne kroppen med. Der sendes en kraftig strøm gennem rammen under helikopteren, hvorved der dannes et magnetfelt. Målingerne fortæller os, hvor der er sand-, ler- og kalkaflejringer i undergrunden. Der kan måles helt ned til 200 – 250 meter. Oplysningerne bliver brugt i modelberegninger til at bestemme, hvor grundvandet befinder sig. 

 

Grundig orientering 

Det elektromagnetiske felt, der dannes under helikopteren er ufarligt for mennesker eller dyr. Det svarer til, hvad man udsættes for i et S-tog. Men især heste kan blive forskrækkede over helikopteren. Derfor er der orienteret grundigt om det forestående arbejde, fremhæver Christina Larsson.

 

Vi har også skrevet direkte til en række hestehold i de berørte områder. Her opfordrer vi til, at man retter henvendelse til Miljøstyrelsen for at høre, hvornår der flyves hvor, så vi undgår at genere dyrehold. 

 

Bedre grundvandsbeskyttelse

Kortlægningen vil give et bedre grundlag til at vurdere, hvor grundvandet dannes, om det er sårbart over for forurening og, om det er behov for yderligere indsatser for at sikre godt drikkevand i fremtiden. 

 

- Med den nye kortlægning, får vi et godt værktøj til at optimere vores videre arbejde med grundvandsbeskyttelsen, siger Steen Larsen, grundvandsmedarbejder i Gribskov Kommune. 

 

I 2015 udarbejdede kommunen en 'Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune'. Denne plan danner grundlaget for samarbejde mellem det enkelte vandværk, Regionen og kommunen, samt øvrige interessenter. 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com