1/1

Gribskov: Idrætten skal vælge råd igen

23. oktober 2018  

Idrætsrådet i Gribskov Kommune skal holde nyt valg for at få en funktionsdygtig forsamling. Det er nødvendigt oven på, at to medlemmer - Thomas Møllenberg og Susan Kjeldgaard har trukket sig - og da rådet ikke har suppleanter. Rådet har en svær start, og der har også været kæmpet med stort fravær i møderne.

Idrætsrådet har våret under pres, næsten lige siden, det blev valgt først. Ved valghandlingen, hvor repræsentanter fra idrætsforeningerne skulle sammensætte det nye råd, lykkedes det kun med nød og næppe at få valgt ti medlemmer, der er krævet. Derimod kunne der ikke findes suppleanter.

Det har nu ramt rådet, idet to medlemmer, der har trukket sig, dermed ikke kunne erstattes. Susan Kjeldgaard valgte at træde ud, da hun står overfor valg som kandidat til både Folketinget og Europa-Parlamentet. Thomas Møllenberg har efterfølgende ønsket ikke længere at være en del af rådet.

Idrætsrådet har været ramt af stort fravær, så det ikke en eneste gang har været fuldtalligt. Helt galt var det i mødet i september, da seks medlemmer ikke deltog, så rådet ikke var beslutningsdygtigt.

Idrætsrådet har trods det i første omgang lagt op til, at det kunne fortsætte med otte medlemmer i hele valgperioden, der slutter ved udgangen af 2021.

Men nu har Gribskov Byråds idrætsudvalg underkendt det og kræver, at der gennemføres nyt valg - med 'anvendelse af mulige ressourcer.

De otte medlemmer af det tilbageværende råd er Mai Smedegaard, Ramløse IF Gymnastik, som formand samt Marianne Christensen, Helsinge Rideklub, som næstformand, Erling Marcussen, Bushi Karate,  Jeanette Jensen, Gym Helsinge, Lene Sølyst Hjerl, Græsted og Omegns Rideklub, samt  Inger Hansen, der er udpeget som repræsentant for handicapidræt, og Bjarne Frølund, udpeget af de selvejende haller.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com