1/1

Gilleleje: Irlands historie fortælles i bibliotek

8. marts 2019

Gilleleje Bibliotek inviterer torsdag 14. marts kl. 15.00-16.30 til foredrag om Irlands historie ved cand. mag. Bo Lütken.

Måske skulle irerne gå frygtelig meget ondt igennem, før det endte godt. Irsk historie er barsk, til tider hjerteskærende, men også opløftende og farverig. Nederlag på nederlag, men aldrig opgivelse af håbet: Engang, en dag ...

Irerne var et lille folk i skyggen af et stort, i skyggen af stormagten England. Øen blev fanget i renæssancens religiøse stridigheder, som omspændte Europa og førte til krige med en helt ny nådesløshed. Geografien afgjorde, at Irland blev behersket af England i næsten 500 år, religionen afgjorde, at irerne skulle afvæbnes, undertrykkes og pacificeres.

 

Den moderne racisme i 1800-tallet afløste senere religiøse forklaringer på Englands ret til at herske over Irland. Fortolkningen af Darwins The Origin of Species by Means of Natural Selection gjorde irerne til halvaber i engelske øjne.

 

En underlegen race, der hverken kunne eller skulle styre sig selv. Irerne kunne kun få deres frihed gennem kamp, gennem moderne martyrers blod. Irish Volunteers dannede det første IRA, hvis kamp for selvstændighed 1918-22 til sidst førte til reel frihed for Englands dominans, fortæller Bo Lütken.

Foredraget er gratis.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com