1/1

1/1

  KØRER FAST PÅ NY VEJ  

'Gedestien' mellem Græsted og Pårup skal ifølge byrådets budgetaftale afløses af ny, bred to-sporet vej langs jernbanen fra rundkørslen i Græsted til Ålekistevej og Pårup Station til 2023. Der er afsat 112 millioner kroner til den knap tre km lange strækning.

 

Det har været en proces, som flere gange har været på stop-and-go - og mest stop. Næsten symbolsk kørte politikerne i Udvikling, By og Land-udvalget også fast i blød bund, da de var på 'studenter-kørsel' med lodsejerne for at få uddybet deres holdninger til projektet.

 

Da UBL-U for nylig kiggede ind i høringssvar fra lodsejerne blev der givet løfte om, at lodsjerne kunne få foretræde for udvalget. Det blev faktisk næsten vendt om, da politikkerne i stedet tog turen ud i terrænet, hvor de også endte i en 'markvandring' sammen med beboerne.

 

VI ER BLEVET KLOGERE

Vi poiltikere blev klogere og skal nu se på, hvordan vi inden for de økonomiske rammer og med borgernes ønsker kan få tingene til at nå sammen, sådan at vi alle kan glæde os over at skifte 'Gedestien' ud med en bedre og mere trafiksikker vej mellem Græsted og Gilleleje, udtaler udvalgsmedlem Jesper Behrensdorff, der også har leveret billederne her.

 

Det er endnu uklart - og ikke budgetlagt - hvordan den sidste strækning mellem Pårup og Gilleleje laves. Det er omkring en tredjedel af forløbet, der er planlagt til at nå frem til Parkvej i Gilleleje.

1/2

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com