1/1

Gribskov: Kæmpe-gevinst ved lavere skattestigning

4. oktober 2018 

Der kan tegne sig en helt utrolig positiv udvikling i Gribskov Kommunes økonomi for 2019-22 med næsten 59 millioner ekstra i kommunekassen - trods en lavere skattestigning end forudsat i budgetforliget.

 

Her er der lagt op til en stigning på 0.8 procentpoint, men der kan vise sig mulighed for at nøjes med en stigning på 0.6 procentpoint - og kommunens kan måske helt undgå den statslige sanktion på skatte-stigning. Forklaringen er, at kommunerne under ét ser ud til at holde skatten i ro - og dermed er der ikke sanktioner i udsigt.

I budgetaftalen, der omfatter alle partier i byrådet, er det forudsat, at kommunen skal betale sanktion af merprovenuet, nemlig 75 procent i første år, 50 procent i det andet og tredie år samt 25 procent i fjerde år. Men der er nu noget, der tyder på, at kommunerne under et holder skatten i ro, og der derfor ikke bliver sanktion af skattestigningen. Sker dette betyder det, at skattestigningen kan reduceres til 0,6 procent.

Forligspartierne har ønsket at lave et otte-årigt sigte med budgettet for at sikre mulighed for store anlægsinvesteringer over perioden frem til 2026 - og samlet vil der over de otte år være nogenlunde sammen provenu ved skattestigning på stigning på 0.6 procentpoint - uden sanktion - som ved stigning på de 0.8 procent - med sanktion - der ligger i budgetaftalen.

Scenariet med de 0,6 procent uden sanktion vil give merindtægter og derved en højere likviditet i begyndelsen af budgetperioden. Det kan tale for en ændret anlægsplan fra 2020 og frem, hvor nogle anlæg fremrykkes. Dette vil indgå i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Byrådet har budgettet til endelig vedtagelse mandag 8. oktober. Her kan skatteprocenten dermed formentlig fastsættes til 25.3 procent i stedet for de 25.5. procent, der er bygget ind i budgetaftalen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com