Socialdemokraternes gruppe i byrådet: Allan Nielsen, Mikkel Andersen og Pia Foght.

Socialdemokraternes gruppe i byrådet: Allan Nielsen, Mikkel Andersen og Pia Foght.

1/1

Gribskov: Kæmpe opgave for byrådet

30. oktober 2019

Vi socialdemokrater er glade for, at det er et samlet byråd, som står bag den to-årige budget-aftale.  Det er nemlig en en kæmpe udfordring og opgave, vi står i, og  det var ikke en let opgave, at vi skulle finde besparelser i 2020 til 2023 fra 46 millioner kroner til op til 76 millioner kroner i vores husholdningsregnskab, og samtidig sikre en likviditet på minimum 100 millioner kroner.

Det skriver socialdemokraternes gruppeformand, Pia Foght efter Gribskov Byråds vedtagelse af budgettet. Hun fortsætter:

Forløbet har været hektisk, både fordi det var rigtig mange besparelser der skulle findes, men også fordi folketingsvalget afkortede budgetforløbet i år. Ikke at vi skal klage over folketingsvalget og da slet ikke resultatet, men det betød, at vi først meget sent kendte de rammer vores økonomi i Gribskov Kommune skulle holde sig indenfor.

 

Krav rammer og betingelser

I Danmark har vi heldigvis kommunalt selvstyre, men nogen tror, at det betyder, at kommunerne selv kan bestemme, hvordan kommunen skal drives, og hvor mange penge man vil bruge på det. Men det kommunale selvstyre er underlagt krav, rammer og betingelser fra både samfundet og folketinget. 

 

Vores kommunale selvstyre skal ses i sammenhæng med, at vi også har et serviceloft, en grænse for hvor mange penge vi må bruge på velfærd og serviceydelser. Det skal også ses i sammenhæng med at behovet for flere velfærdsydelser stiger i disse år, både på grund af det specialiseret område, vores børn og vores ældre. 

Ikke ret højt til loftet

Rammerne var sat for vores samlede økonomi og nogen vil nok synes, at der ikke er ret højt til loftet.

Udfordringen betød, at alle poster i kommunens økonomi var i spil, og alle har måtte yde for at få enderne til at mødes. Der er tale om besparelser på alle områder, også i kommunens administration.

 

At vi har nået serviceloftet, betyder så til gengæld, at de penge vi har i kassen og som vi ikke må bruge på serviceydelser/velfærd, dem kan vi så til gengæld bruge på bl.a. at bygge et nyt sundhedsfagligt hus til hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, tandlægeklinik, jobcenter. Det er godt, at vi kan investere klogt nu, så de tekniske serviceudgifter reduceres i fremtiden, så der igen skabes plads til forbedret velfærd indenfor serviceloftet.

 

Mange af os her i byrådet, har igennem mange år været med til endeløse rækker af besparelser, og min første indskydelse var, da jeg så kravet om besparelserne på 46 til 76 mio. kr. i overslagsårene, 'Det kan da ikke lade sig gøre'. Vi har sparet og sparet i mange år, og på nogen områder sidder vi nu og skærer i benet!

 På den anden side, har vi tradition for at tage ansvar og altid søge maksimal indflydelse. Vi er gået til opgaven med et oprigtigt ønske om at få økonomien til at hænge sammen. En bunden opgave, som vi synes er alt for vigtig til, at vi vil overlade det alene til andre i byrådet.

 

Udvikling og fællesskaber

For os Socialdemokrater var det også et mål, at vi i forhandlingerne skulle både sikre et grundlag for fortsat udvikling og samtidig grundlag for fællesskaber, der kan være med til at afhjælpe de værste besparelser. Jeg vil gerne fremhæve nogle af de områder, som vi er glade for er med i budgettet:

 

Administrationsbygning med Jobcenter og sundhedsfagligt hus, etablering af cykelstier, fastholdelse af skolestruktur, Holbo Have, to frivilligcentre, to Seniorcentre, familieiværksætterne, tilskud til selvtræning og fastholdelse af Tinghuset, hvor der skal etableres et erhvervs-og iværksætterhus, og hvor der fortsat er plads til frivilligcentret.

 

Socialdemokraterne vil, sammen med resten af byrådet, arbejde konstruktivt videre med udvikling af velfærden i Gribskov.