Vejby: Kaos og 'krig' præger råd før valg

3. marts 2019

Kaos og 'krig' har sat alvorligt præg på arbejdet i Vejby Menighedsråd næsten siden, det tiltrådte i november 2016. Formand Henrik Lund-Andersen har været ekskluderet af rådet, genindsat af biskoppen - og han har nu erklæret 'krig' overfor sognepræst Ulrik Pilemand. Det er optakten til ekstra-valg, idet to medlemmer er trådt ud af rådet.

Menighedsrådet blev valgt i november 2016 oven på en tid med uro og dårligt klima og samarbejde med sognepræsterne Nia og Mogens Schulin-Zeuthen - men 'freden' har ikke varet længe med forskellige store uoverensstemmelser i rådet er taget til op igennem 2017 og 2018.

Henrik Lund-Andersen, der var kasserer i det forrige menighedsråd, blev valgt som formand - men menighedsrådet bedømte, at der har været så store uregelmæssigheder i Lund-Andersens arbejde, at det valgte at ekskludere ham. Biskop Lise-Lotte Rebel valgte at ophæve denne beslutning og genindsætte ham i rådet. Det bestemte sig dog for at vælge sognepræst som formand.

I de seneste møder har Henrik Lund-Andersen udtrykt kritk af sognepæst Ulrik Pilemand og hans arbejde, og ifølge referat fra rådsmødet brugt ordene 'Dette er krig, krig, krig' overfor sognepræsten.

Suppleringsvalg i maj

Da menighedsrådet ikke er fuldtalligt, efter at to medlemmer er udtrådt af det, og der ikke længere er flere suppleanter, holdes der tirsdag 7. maj valg af to medlemmer plus suppleanter.

 

Der inviteres til orienteringsmøde orienteringsmøde mandag 11. marts kl. 19.00 i Sognegården. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.


I umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet holdes der opstillingsmøde. Her kan opstilles en eller flere kandidater til valget. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres en liste.


Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt stille op på en kandidatliste til valget.

Der kan afleveres kandidatlister til og med 26. marts. Valget 7. maj bortfalder, hvis der kun foreligger én liste.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com