'Kilden', den socialøkonomis virksomhed og dag-tilbuddet, der hører til på Esrum Møllegård, får nu også base på Mårum Skole. Kilden har købt ejendommen af Gribskov Kommune for 2.700.000 kroner. Dermed bliver der plads til endnu flere tilbud og aktiviteter, der også fortsætter i Esrum.

'Kilden', den socialøkonomis virksomhed og dag-tilbuddet, der hører til på Esrum Møllegård, får nu også base på Mårum Skole. Kilden har købt ejendommen af Gribskov Kommune for 2.700.000 kroner. Dermed bliver der plads til endnu flere tilbud og aktiviteter, der også fortsætter i Esrum.

1/1

Gribskov: 'Kilden' overtager Mårum Skole

6. marts 2019

'Kilden', den socialøkonomis virksomhed og dag-tilbuddet, der hører til på Esrum Møllegård, får nu også base på Mårum Skole. Kilden har købt ejendommen af Gribskov Kommune for 2.700.000 kroner. Dermed bliver der plads til endnu flere tilbud og aktiviteter, der også fortsætter i Esrum.  

- Vi er utroligt glade for, at købet nu er faldet på plads. Det har været en langvarig proces, hvor Gribskov Kommune har vist stor velvillighed i et tillidsfuldt forhandlingsforløb, siger Kildens direktør Monica Rosenville.

Salgsprocessen har sået på i to-tre år, idet Gribskov Kommune udbød ejendommen til salg i 2017. Her var der bud både fra 'Kilden' og Gribskov Naturbørnehave. De mange fælles værdier, drømme og muligheder der gør at vi nu går sammen ind i denne spændende proces, forklarer Monica Rosenville.

Hun har spillet en rolle på sider af bordet i hele processen, idet hun var leder af børnehaven, før hun blev ansat som direktør på Kilden.

Gribskov Naturbørnehave fortsætter som lejer i bygningerne, og det åbner gode mulighed for samarbejde og giver en syneregieffekt, som alle parter kan få glæde af. Også foreninger og andre interessenter i Mårum-Kagerup lokalsamfund inviteres ind i en dialog om brug af lokaler og aktiviteter.

Udvikler og udbygger aktiviteter

Ejendommen giver Kilden helt nye muligheder for at udvikle og udbygge aktiviteterne, der i en årrække har haft til huse i Esrum Møllegård. Her er sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland rykket ind. Det betyder ikke, at vi nu forlader Esrum, men med investeringen i Mårum får vi mulighed for flere nye tilbud - både indenfor og på det areal, der følger med skolen, siger Monica Rosenville.

Kilden har allerede taget lokaler i skolen i brug til et projekt, der vækker både glæde og stolthed blandt ledelse og de unge.

Arbejde med Esrum-Tisvildevejen

Foreningen Esrum-Tisvildevejen og Flyverteamet fra 'Kilden' har indgået et tæt samarbejde omkring vedligeholdelsen og driften af ruterne på Esrum-Tisvildevejen.

 

Det betyder at ruterne jævnligt bliver kvalitetssikret, så pæle og pile stemmer overens med kortenes anvisninger og pæle og anden skiltning friholdes af bevoksning.

Flyverteamet gennemgår også hele ruten og sætter ekstra pæle og piktogrammer op hvis der er behov.

På sigt vil 'Flyverteamet' arbejde med fremstilling af borde, bænke, bålsteder og teltpladser på Esrum-Tisvildevejen.

- De unge føler, det er utroligt spændende både med det håndværksmæssige, der skal klares, og med opmåling og afmærkning på ruten. De er stolte af at stå for en indsats, hvis resultater rækker langt ud i fremtiden, påpeger Monica Rosenville.

Vi ser frem til, at overtagelsen af Mårum Skole kan  være med til at skabe både liv og glæde i lokalsamfundet, hvor vi også vil søge samarbejde med forsamlingshuset, kirken og andre, tilføjer hun.