GUDSTJENESTER

Buchardt Olesen.

Steiner-Johnsen.

Ulla Skorstengaard.

Buchardt Olesen.

1/13

SØNDAG 27. DECEMBER

 

Annisse Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Blistrup Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Esbønderup Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Gilleleje Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Græsted Frikirke:

Ingen gudstjeneste.

Græsted Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Helsinge Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Mårum Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Ramløse Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Søborg Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Tibirke Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Valby Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Vejby Kirke:

Ingen gudstjeneste.

Villingerød Kirke:

Ingen gudstjeneste.