Ørby: Klar til boliger i 'Møllebjerggård'

27. juli 2020

‘Møllebjerggård’ midt i Ørby kan nu forvandles til boliger. Ringkjøbing Landbobank, der overtog ejendommen i 2011 på tvangsauktion, har solgt den for 1.650.000 kroner - og køber er ‘1887 LAB ApS’, der har hjemstred i København og ejes af John Kirketerp Jensen, Frederiksberg.

 

Der har været flere tilløb til at udvikle ejendommen til boliger, men det er slået fejl, men køber kan nu forsøge at få et projekt igennem indenfor den samlede lokalplan, der blev vedtaget i 2014 for hele Ørby landsby.

 

Der kan opføres et fælleshus til bebyggelsens fælles aktiviteter som værksted, rekreative og sociale arrangementer og lignende. Der kan indrettes op til 1350 kvadratmeter boligareal og ud over det fælleshuset.

 

Der har ligget en gård på dette sted i mange år. I forbindelse med landboreformen blev der i 1774 registreret, at der var 16 gårde i landsbyen. Det nuværende stuehus er opført i 1800 og de tre driftsbygninger er opført i 1847. 

 

Gården er i så dårlig stand, at den ikke kan bevares og kan derfor erstattes af ny boligbebyggelse. Et kommende byggeri på stedet vil have så afgørende betydning for landsbyen, at et skitseprojekt herom vil skulle i naboorientering forud for endelig stillingtagen til projektet, fremgår det af lokalplanen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com