1/1
Knager i museums-samarbejde

29. september 2020

Det knager og brager i samarbejdet omkring Museum Nordsjælland, som Gribskov, Hillerød og Hørsholm driver. Gribskov og nu også Hørsholm mener, at økonomisk bidrag og udbytte ikke står mål med hinanden. Et administrativt dialogmøde mellem kommunerne måtte aflyses, da parterne ikke kunne enes om dagsordenen.

‘Aftalepartierne vil kigge på samarbejdsaftalen omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Gribskov Kommunes bidrag og udbytte 'er udfordret', lyder det i aftalen om Gribskovs budget for 2021, som Nytgribskov, Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har underskrevet.

Næsten enslydende er emnet taget op i Hørsholm Byråds budgetaftale: ‘Budgetforligsparterne er enige om, at der skal kigges på samarbejdsaftalerne omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Hørsholm Kommunes bidrag og udbytte er udfordret. Analysen skal foreligge, så eventuelle justeringer kan træde i kraft primo 2022’.

REGNINGEN TIL HILLERØD?

Hillerød Kommune kan dermed komme til at stå med større udgifter. Museet har administrationslokaler i Hillerød.

Kommunernes bidrag til Museums Nordsjælland er aftalt i den oprindelige overenskomst, så Hillerød og Gribskov betaler 13 procent hver og Hørsholm 11 procent af de årlige driftsudgifter på godt 20 millioner kroner. Den overvejende indtjening for museet ligger i arkæologisk virksomhed, ligesom der er statsligt tilskud.

Det kniber også med kommunikationen mellem hjemkommunerne om museums-samarbejdet. Et dialogmøde for nylig på administrativt niveau blev aflyst, da kommunerne ikke kunne enes om dagsordenen for mødet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com