1/1

Gribskov: Kommunal centerchef stopper

14. september 2018

Centerchef Susanne Hartmann Rasmussen har opsagt sit job i Gribskov Kommune ved udgangen af september. Hun har været chef for  Center for Byer, Ejendomme og Erhverv siden januar 2017. Hun har blandt andet haft ansvar for strategier og kommuneplan-arbejdet.

54-årige Susanne Hartmann Rasmussen kom til Gribskov Kommune fra Stevns Kommune, hvor hun også valgte at sige op, dengang efter en lang årrække.

Hun er uddannet bygningsingeniør fra Odense Teknikum, har diplom i ledelse fra Ingeniørskolen i København og afslutter i år en master i public governance, MPG, fra CBS.

Susanne Hartmann Rasmussen indledte sin karriere som rådgivende ingeniør og har arbejdet flere steder i den private sektor indtil hun i 2003 blev projektleder i Slots- og Ejedomsstyrelsen. Herfra kom hun i august 2005 til Vallø Kommune, der blev sammenlagt med Stevns Kommune, og under dannelsen af den nye Stevns Kommune blev hun i august 2006 chef for Teknik og Miljø.

Gribskov Kommune har endnu ikke opslået stillingen til genbesættelse. Byrådets budgetforhandlinger kan munde ud i en betydelig slankning og effektivisering af administrationen. Efter de foreliggende udspil, partierne kigger på, skal det ske ved naturlig afgang og med nøje overvejelse af, hvilke stillinger, der er behov for at genbesætte.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com