Græsted: Revy-selskab rammes af konkurs

16. juli 2020

Græsted Revy og Undeerholdning, der står bag Græsted Revyen er konkurs. Dermed er det ikke lykkedes selskabet at komme sig over en dobbelt udfordring - nemlig aflysning af årets revy som følge af Corona-begrænsninger og et meget stort tab for selskabet i 2019 på næsten 780.000 kroner.

 

Dermed er selskabets egenkapital negativ. I regnskabet for 2018-19 fremgår det, at ‘Selskabets egenkapital er negativ med 684.000 kroner. 

 

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at de samlede kreditfaciliteter fra leverandører og væsentligst gæld til skat kan opretholdes eller om nødvendigt udvides. Ledelsen bedømmer, at forudsætningen for virksomheden fortsatte drift er tilstede såfremt disse forudsætninger kan opfyldes.

 

Det fremgår i marts, men det står nu klart, at det ikke har været muligt, så konkurs har ikke kunnet afværges.

 

Selskabet er 100 procent ejet af Vibeke Richardt Pock-Steen. Hun ejer også krobygningen, og ifølge eb.dk vurder revydirektør Rene Richardt: 

 

Det er kun revyen, som bliver ramt. Planen er samtidig at kunne åbne op for publikum i 2021. Vi ved ikke hvordan, men det skal vi nok finde ud af. Vi har advokater til at hjælpe os med det, siger han.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com