M%C3%B8llebakken_edited.jpg
Helsinge: Konkurs-'timeout' kan forsinke indflytning

1. februar 2020

Tæt på færdiggørelsen af 113 almene boliger på Møllebakken i Helsinge er entreprenøren, B. Nyegaard Sørensen gået konkurs, og det giver usikkerhed både om tidsplanen for færdiggørelsen og dermed også for indflytning i boligerne. Det arbejdes i højt tempo med, at få overblik over, hvor stor en del af byggeriet, der er udført - og hvor stor en del af kontraktsummen på knap 175 nillioner kroner, der er til rådighed for at gøre byggeriet færdigt. Der står en garanti på omkring 25 millioner kroner.

Boligkontoret Danmark står for projektet for Boligselskabet Nordsjælland, og opgaven er nu at skabe et grundlag for at komme videre med byggeriet efter den 'timeout', der satte ind torsdag. Der er forskellige muligheder i den situation.

Bygherren kan forsøge at få en ny entreprenør i spil. Andre løsninger kan være at få aftaler med underentreprenører, der har udført arbejdet for B. Nyegaard Sørensen, så de kan involvere i færdiggørelsen.

Kurator i konkursboet vil være optaget af, at sikre kreditorerne bedst muligt, men Boligkontoret Danmark og boligselskabet står med udfordringerne med at få lavet aftaler om at få boligerne klar til indflytning - så tæt på sommeren 2020 som muligt.

Håndværkerudgifterne var ved godkendelsen af projektet i Gribskov Byråd gjort op til 171 millioner kroner. Der er afregnes med acontobetaling efter en fastlagt plan, eller ud fra det stade, byggeriet har nåede ved udbetsalingerne.

Anlægsudgifterne kan ikke overskride den ramme, der er for alment byggeri, og dermed vil lejerne ikke kunne opleve huslejestigninger på det grundlag.