Helsinge-Øst-05.jpg

Gribskov Kommune har allerede været i gang med undersøgelse af jordbundsforhold.

1/2

 KONSERVATIVE VIL   NED FRA HØJDERNE

Den mulige højde på det kommende rådhus-byggeri i Helsinge - øst for Gribskov Gymnasium - giver nu anledning til debat, og i en fælles udmelding fra byrådsmedlemmerne Jesper Behrensdorff og Trine Egetved samt bestyrelsen tilkendegives, at højden på byggeriet skal begrænses. 

 

Med tankerne, der har været fremlagt for fase 2, der indeholder flytningen af det nuværende rådhus i Helsinge, har der været peget på bygnings-højde på op til fem etager. I lokalplan-forslaget, der nu er på vej til byrådet, er det tydeligtgjort til op til 25 meter.

 

Det har fået de konservative til at melde fre:

Tirsdag indstillede Udvikling, By og Land-Udvalget til byrådet at lokalplan for området for den nye kommunale administrationsbygning i Helsinge sendes i høring. Forslaget åbner mulighed for fem etager. Helt op til 25 meter højt.

 

I det Konservative Folkeparti ønsker vi ikke, at der bygges så højt i vores kommune – og slet ikke lige op ad skoven og lige ved siden ad et boligkvarter med lavt byggeri.

 

Vi har arbejdet for at få byggeriet ned i højde. Gerne varieret byggeri i flere højder med maksimum tre etager.

 

Den del kunne vi desværre ikke få igennem i udvalget, men det lykkedes trods alt at få indført at byggeriet skal være i varierende højder. Men desværre med et maksimum på fem etager - op til 25 meter) Det er vi i Det Konservative Folkeparti ikke tilfredse med.

 

Forslaget er ikke endeligt vedtaget, men sendes formelt i høring efter kommende Byrådsmøde. Vi glæder os til at se, om borgerne er enige med os i at byggeri i 5 etager vil være helt forkert for området.

 

Gribskov Kommune skal være en kommune med højt til himlen og stort udsyn. Vi skal ikke have vores kommune og vores byer plastret til med højt byggeri. Hverken til boliger eller til administration. Høje byggerier kan opføres i store byer – det er uskønt og malplaceret i en kommune som Gribskov, hvor vi har masser af plads.

Trine Egetved og Jesper Behrensdorff Byrådsmedlemmer

 

Lars Nielsen, Michael Boed, Finn Dragheim, Rikke Bahn Kanberg, Maria Falck Stigsby, Flemming Lund Blixt, Michael Frank Hansen, Jens Louis Zwicky, Niels Lawaetz og Hasse Højmark (medlemmer af bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Gribskov