1/1

DF-Gribskov: Kræver køreplaner op igen

24. februar 2019

Det er med stor undren at vi har konstateret, at Movia ikke længere ønsker at servicere borgerne i Gribskov, ved at fjerne køreplaner og zonekort-oplysninger på standerne. Det mener Dansk Folkepartis byrådsgruppe, der ønsker at borgmester Anders Gerner Frost skal tage sagen op sammen med nabokommunerne.

 

- Vi ser det som en klar serviceforringelse, der burde have været forhandlet med de berørte kommuner.  Faktisk ønsker vi, at sagen bliver taget alvorligt og drøftet med vore nabokommuner.  Borgmesteren bør gå i dialog med borgmestrene fra de andre nordsjællandske kommuner og sende en fælles anmodning til Movia om, at denne forringelse af servicen ophører, fastslår DF.

 

Vi har anmodet om at få et punkt på først kommende møde i byrådets økonomiudvalg, hvor service-forringelsen behandles og borgmesteren tager kontakt til vore nabokommuner for et fælles udspil, siger gruppeformand Brian Lyck Jørgensen.

 

Vi har en forventning om at Movia lytter til en alvorlig kritik fra mange af kommunerne, ældresagen og ikke mindst de mange brugere der oplever Movia ageren som en klar serviceforringelse må ophøre, tilføjer han.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com