4. juli 2019

Efter den brandvarme og tørre sommer i fjor, der førte til aflysning af den årlige kulsvidning i Gribskov, er Maarum Kulsvierlaug tilbage i år med kulsvidning lørdag 13. juli fra kl. 15.00. 

Maarum Kulsvierlaug tænder de første kulmiler torsdag  11. juli og passer dem, så de kan åbnes for det store publikum, der igen i år ventes til begivenheden.

 

Kulsvierne viser også, hvordan en ny mile bygges op og tændes. Der bliver en stemning af gamle dage, når de sodfarvede kulsviere arbejder med milerne og også får tid til at drille hinanden.

 

Naturstyrelsen medvirker med en tur i skoven. Den går som sædvanlig over til mindestenen for Trustrup by, en af de sidste kulsvierlandsbyer i Gribskov. Dagen afsluttes med grillmad og fællessang, når musikken spiller op.

 

Publikum opfordres til at tage aftensmad med til grillen, der naturligvis tændes op med de nylavede kul fra milerne.

Der er mødested: Milepladsen ved Duemosehus, Nymårumvej og med Gribskovbanen til Duemose Trinbræt. 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com