1/1

Gribskov: Kultur, Erhverv og Turisme til Tinghuset

8. oktober 2019

Gribskovs center for Kultur, Fritid og Turisme, der i en årrække har haft en selvstændig tilværelse med placering ved Helsinge Bibliotek, rykker snart ned i bymidten og bliver en del af den fremtidige brug af Tinghuset, hvor der samtidig bliver en styrkelse af kontakten til erhvervslivet.

Det er en del af budgetaftalen, at Tinghuset skal have en rolle som erhvervs- og iværksætterhus, og samtidig vil der ske en styrkelse af kontakten ved hele forenings, kultur, erhvervslivet, idet der ud over de otte administrative medarbejdere fra det nuværende center også flyttes to medarbejdere fra rådhuset til Tinghuset. De har den særlig tætte kontakt til erhvervsservice i kommunen.

Centeret løser opgaver inden for kultur, foreningsliv og turisme i Gribskov Kommune. Der samarbejdes  blandt andet med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og det står for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal.

Desuden arbejder centeret tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus samt med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

Center for Kultur, Erhverv og Turisme står også for driften af Gribskov Svømmehal, hvor Mette Larsen er leder.

Ud over eget brug af Tinghuset vil Gribskov kommune  selv stå for udlejning af lokalerne til iværksættere samt kreative foreninger og erhverv.

Efter to år med fuldstændig tomgang på erhvervsområdet med afviklingen af Gribskov Erhvervscenter i løbet af 2018, kan der dermed komme øget fokus på erhvervsudviklingen.

Læs også: Erhverv og iværksættere i Tinghuset