Gribskov: Kulturchef skal styrke erhvervsindsats

5. december 2019

Gribskov Kommune møblerer i mere end én forstand om, når Center for Erhverv, Kultur og Turisme flytter fra lokalerne i Skolegade 43 i Helsinge til Tinghuset i det nye år. Kulturchef Vibeke Steen skal nemlig sikre, at erhvervsindsatsen, der er gået helt i stå, bliver styrket. 

 

Jobbet som centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur med den nye opgavebeskrivelse har netop været opslået, og her har Gribskov Kommune henvist til, at der ‘ventes en intern ansøger’ - underforstået, at der er en favorit til jobbet i skikkelse af Vibeke Steen. 

 

Hun har varetaget chefjobbet, siden hun tog over efter først sygemeldte Kirsten Frandsen og efter dennes fratræden som ny chef. Vibeke Steen var tidligere bibliotekschef.

 

Centerchefen sikre den løbende udvikling af erhverv, fritid og kultur, så det understøtter processen, hvor Gribskov Kommune bliver et endnu mere fantastisk sted at bo, arbejde og være i. Chefen skal være primus motor for en ny ramme for vores fremadrettede erhvervsindsats, ansvarlig for den daglige drift fra svømmehal og biblioteker til politisk betjening bredt set. 

 

Gribskov Kommune vil sikre, at der skabes forbindelsen mellem erhverv, frivillighed og kultur og arbejde med det store potentiale i turisme, fødevarer, iværksætteri og koblingen mellem produktion og oplevelse. Vi ønsker at tiltrække flere borgere og virksomheder, der kan medvirke til at omsætte viden til bæredygtige aktiviteter, der understøtter udviklingen af vores kommune.

 

Etablering af erhvervs- og iværksætterhus

Centerchefen skal sætte rammen for kommunens erhvervsindsats nu og de kommende år, herunder etablering af et erhvervs- og iværksætterhus i Helsinge samt styrke fællesskaber og samarbejder på tværs af erhverv, kultur- og idrætsinstitutioner, foreninger, borgere, frivillige og samarbejdspartnere som VisitNordsjælland, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og selvejende institutioner

 

Der skal etableres kulturelle samlingspunkter og ske en styrkelse af samarbejdet mellem frivillighedscentrene og bibliotekerne samt styrke iværksættertilgangen i tæt samarbejde med skolerne.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com