LAG-tilskud udvides

Tilskud til vækst og udvikling fra LAG Halsnæs-Gribskov har udsigt til en forlængelse, så der lægges mindst ét år ovenpå den igang værende programperiode, der ellers udløber ved udgangen af 2020, idet de nuværende LAG’er er bleget bedt om at fortsætte.  Erhvervsminister Simon Kollerup antyder også, at der bliver en ny programperioden 2022-27. I mellemtiden ser LAG-bestyrelsen frem til hurtige sagsbehandling og udbetaling af tilskud, og det arbejder ministeren på.

Formanden for LAG byder velkommen.jpg

LAG-tilskuddene, der er delvist finansieret af EU, indstilles efter ansøgning via LAG-bestyrelserne, og her har Peter Plant, der er formand i Halsnæs-Gribskov, anket over lang sagsbehandlingstid.

- Ministeren spiller i et svar sagen tilbage til os i LAG’erne ved at pege på, ved at pege på at der er mange fejl i sagerne. Det gælder ikke vores sager i LAG Halsnæs-Gribskov - og skyldes kanske at reglerne er for komplicerede.

 

Den lange sagsbehandlingstid har for eksempel betydet, at  Tothavens Besøgsgård, Hundested, har måttet lægge betydelige beløb ud i urimeligt lange tider, selv om sagen ligger på den flade hånd og er klar til udbetaling af LAG-tilskud. Det samme gælder Whisky-destilleriet i Kagerup.

 

Sendrægtigheden skader tilliden til vores flotte LAG, hvor vi frivillige lægger mange kræfter, betoner Peter Plant.

 

Lover forbedringer

Erhvervsministeren lover forbedringer i sit svar til LAG Halsnæs-Gribskov.

 

Jeg har fokus på, at Erhvervsstyrelsen får nedbragt sagsbehandlings-tiderne, og jeg kan forsikre om, at Erhvervsstyrelsen lægger et stort arbejde i at understøtte, at de mange gode lokale projekter rundt om i landet kan blive realiseret. 

 

Erhvervsstyrelsens sagsbehandling af LAG-sager er allerede blevet tilført ekstra ressourcer, og der er sket en opnormering af bemandingen på sagsbehandlingsområdet. På baggrund af blandt andet henvendelsen fra Halsnæs-Gribskov har Erhvervsstyrelsen desuden for nyligt etableret en task force, der skal nedbringe sagspuklen, så sagsbehandlingstiden på udbetalingssager kan komme ned til maksimalt 60 arbejdsdage, eksklusive høringer, fra sommer, oplyser Simon Kollerup.

 

I planlægningen af den kommende programperiode, som ventes at være 2022-2027, vil der desuden blive arbejdet yderligere med regelforenkling i dialog med både LAG-koordinatorer og EU-Kommissionen, så vi fremover får en mere smidig udbetalingsproces, tilføjer han.