1/1

Gribskov: Legater for topkarakterer og flid

28. juni 2019

Visionen om udbygning af museums-strøget i Gilleleje mellem Det Gamle Hus i Hovedgaden og fiskerhuset Østergade 20 vinder nu for alvor frem. Parterne har været samlet og efter ferien kan planerne begynde tage afgørende form. 

Vi har nu for første gang været samlet for at få sat skub i arbejdet med at få udbygget Gilleleje Museum - og glæder mig over vi - Gribskov Kommune, Museum Nordsjælland og Gilleleje Museumsforening - nu skal samarbejde for at skabe et nyt museum. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal holdes borgermøder, og vi skal begynde med at inddrage borgerne og brugerne i udarbejdelsen af projektet. Og så er det jo fantastisk, at vi har en så stor og aktiv museumsforening med, siger formand for Gribskov Byråds udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen.

Udvalgsformanden er meget tilfreds med, at der langt om længe bliver mulighed for at få ført museumsplanerne ud i livet, og dermed også følge op på de visionære tanker, daværende borgmester Jan Ferdinandsen og hans byråd havde med købet af Østergade 20.

I mødet deltog også fagmedarbejdere i Museum cNordsjælland - direktør Ole Lass Jensen og Ida Rosenstand Klahn, der er afdelingschef for 'nyere tid' i museet. Ved bordet var også bestyrelses-medlemmerne i Museum Nordsjælland, Pia Foght, der er byrådets repræsentant, og Lars Thomas Thomsen, samt kulturchef i Gribskov Kommune, Kirsten Frandsen, og bestyrelsesformand i Gilleleje Museumsforening, Birgit Sørensen.