'Selv uden vores fars hjælp skabtes milliardvirksomheden Lego', skriver tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann, hvis far sagde nej tak til at være med i Ole Kirk Christiansens projekt for at blive indremissionær.

'Selv uden vores fars hjælp skabtes milliardvirksomheden Lego', skriver tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann, hvis far sagde nej tak til at være med i Ole Kirk Christiansens projekt for at blive indremissionær.

1/1

LEGO: En stor succes - uden fars hjælp

11. juli 2019

'Selv uden vores fars hjælp skabtes milliardvirksomheden Lego', skriver tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann, hvis far sagde nej tak til at være med i Ole Kirk Christiansens projekt for at blive indremissionær.

 

At Lego er en kæmpe indenfor virksomheder bekræftes ogå her i sommeren 2019. Netop nu er investeringsfirmaer på verdensplan involveret i tankerne bag Legoland Parkernes fremtidige ejerforhold.

Lego-familien vil tilbagekøbe Legolandene, som man  solgte i 2005, da der kun var fire forlystelses-parker. Nu er der otte, og Lego ønsker , som den administrerende direktør i Lego udtrykker det 'at levere fantastiske oplevelser til gæster i alle aldre i hele verden'.

En dag kunne man på Ekstra Bladets spiseseddel se tre portrætter af Lego-arvinger. Det blev oplyst, at de levede et luksusliv og tjente 6,2 millioner kroner - om dagen!

Lego-familiens formue skønnes at nærme sig 200 milliarder kroner.

En snedkersvends beslutning

Ingen i vores familie var med blandt de tre arvinger. Ærgerligt! Det skyldtes en beslutning hos en snedkersvend i Billund.

Ejeren af Billund Snedker- og Maskinværksted spurgte en af svendene, om han ville være med i et projekt, han havde under overvejelse. 'Nej tak', sagde svenden, for hans plan var at blive indremissionær.

 

Så uden svendens hjælp skabte ejeren, Ole Kirk Christiansen, Lego.

Snedkersvendens navn var H. C. Bechmann. Vi seks sønner, der siden da kom til - kaldte ham bare: FAR! Så samme år - 1934 - som Lego-navnet blev skabt, flyttede far og mor, Johanne, der ventede storebror Eigil, en kommende snedkersvend, til Bjerringbro som indremissionærpar. Selv uden vores fars hjælp skabtes milliardvirksomheden Lego.

Far fik en bøde…

Vores far fik derimod i 1924 en bøde i Billund. Ved en storbrand blev værkstedet og ejerboligen lagt i ruiner. Ole Kirk og fru Kirstine sov til middag, men det gjorde deres to sønner - Karl Georg på fem år og Godtfred på fire år - desværre ikke. De forsøgte at få tændt op i værkstedets limovn. Man må sige, at det lykkedes! Tændstikkerne havde de fundet på Hans Carls høvlbænk. De blev sammen med schellak brugt til knastfjerning.

Lego refunderede generøst bøden

Bøden var på ikke færre end 20 kroner, for det var ulovligt at have tændstikker liggende frit fremme. Da far nogle år senere talte i Billund Missionshus, traf han Ole Kirk. Med et glimt i øjet sagde far, at Lego faktisk skyldte ham 20 kroner. Jamen det beløb ville han straks tilbagebetale ham. Far foreslog, at han gav dem til Indre Mission, og det var OK for Lego-skaberen. De blev vist afsendt med en tårnhøj rente til det gode formål.

Tænk, hvis gaven til IM var begyndelsen på Legos senere så generøse støtte til kirkelige, kulturelle og humanitære formål, så var fars 20 kroner da de bedste, der var givet ud i vores familie af ikke - millionærer.

Ingen af vi seks brødre blev altså Lego-arvinger, men vi fik et par forældre, hvis udlevelse af deres Kristus-tro, håb og kærlighed var af ubetalelig værdi- ja, en livslang glæde.

Hvis vi var blevet Lego-arvinger havde flere af brødrene også gået glip af den ugentlige fredags-spænding, der nok holder livet igennem, at vi, der ikke blev  Lego - millionærer, næppe heller nogensinde bliver Lotto-millionærer.