1/1

Ramløse Skole: Lokal og synlig ledelse virker

9. maj 2019

Ramløse tegner sig for den største stigning i tilfredshed med skole- og institutionstilbud i Gribskov Kommune. Det viser den måling, der netop er offentliggjort. Det glæder Trine  Egetved, medlem af af Børn, Idræt og Familieudvalget.

 

For lidt over to år siden oplevede vi et kæmpe frafald af elever på Ramløse skole og en tilfredshed i frit fald. Derfor besluttede vi, at handle hurtigt og gøre Ramløse skole til en selvstændig lokalforankret skole i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

 

Og det lader til at det var den rigtige beslutning, vi tog tilbage i 2017 for at vende udviklingen, fremhæver Trine Egetved.

 

Vi ser i seneste tilfredshedsmåling en massiv stigning i tilfredsheden med 0,8 procentpoint og skolen er nu den skole i kommunen med den næsthøjeste tilfredshed. Det er dejligt, at udviklingen nu går den rigtige vej.

 

Generelt ser vi god tilfredshed med skoler og dagtilbud i kommunen og Det Konservative Folkeparti vil gerne sige tak til det pædagogiske personale, som hver dag laver en kæmpeindsats i vores skoler og dagtilbud, tilføjer Trine Egetved.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com