Gribskov: Lokalråd kræver dialog og svar

6. februar 2020

Har Gribskov Kommune slet ikke lært af tidligere fejl ved manglende nabo- og partshøreinger, og har vi skatteborgere råd til, at kommunen fejler hele tiden. Det spørger Jette Haugaard, Annisse, nu i et åbent brev til byrådets medlemmer. Det er sendt på vegne af lokalforeningsrådet, og det er helt aktuelt placeringen af rådhus-filial og sundhedsfagligt hus i Helsinge Øst, der har fået borgerforeninger og lokalråd til en skarp reaktion.

Borgmester Anders Gerner Frost oplyste i byrådets debat om placering af ny administration og sundhedsfagligt hus lige øst for Gribskov Gymnasium, at der bliver indkaldt til borgermøde for de nærmeste naboer tirsdag 3. marts.

Men valget af placering af rådhus-filial og sundhedshus sker uden forudgående offentlig debat. Lokalforeningsrådet, der repræsenterer alle lokale borgerforeninger og lokalråd, forstår ikke den manglende dialog med borgerne i hele kommunen. Spørgsmålet om placeringen er ganske enkelt det væsentligste element i problematikke3n, påpeger Jette Haugaard.

Placering af sundhedshus vigtig

Vi bør være opmærksom på, at den nye sygehusreform - med det nye supersygehus - medfører hurtigere hjemsendelser af plejekrævende borgere. Det betyder større behov for efterbehandling i den kommunale sundhedsbehandling. Det betyder , at6 det er meget vigtigt med den rigtige placering af sundhedshus med kortest mulige afstande mellem borger og behandlingen.

Græsted har aldrig fået svar

Borgerforeningen i Græsted har allerede i februar 2019 overfor samtlige politikere i Gribskov Byråd foreslået en placering af sundhedshus lige ved Græsted Syd Station med busstoppesteder på et centralt areal midt i kommunen.

- Hvor har kommunen stadig ikke svaret på det. Mener politikerne ikke, det er væsentligt at have en dialog med borgerne, spørger Jette Haugaard.,

Hvornår er det rigtigt at spørge borgerne

- Borgmesteren oplyser, at man først skal spørge borgerne, når det giver mening. Hvornår er det. Det vigtigste burde da være valg af sundhedshusets placering.

Borgmesteren forklarer beslutningen uden forudgående høringer med et godt lånetilbud. Besynderligt: Et godt lånetilbud frem for lokaldemokrati og kommunens sammengængskraft, lyder det i det åbne brev.

Lokalrådforeningsrådet afventer snarest svar, og det vil indgå i rådets videre arbejde med styrkelse af kommunens lokalområder.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com