1/1

Gribskov: Lysner men jagter 46 millioner

20. september 2019

Når Gribskov Byråds økonomiudvalg mandag træder sammen for at fortsætte budget-arbejdet for 2020, er der lyspunkter i forhold til de hidtidige voldsomme sparekrav, men 'udfordringen' for at holde kommunens indenfor den driftsrammen, vil stadig lægge pres på politikerne. Men med en bedre kommune-aftale end ventet, er det faldet til 46 millioner kroner.

Virkningen af aftalen mellem Finansministeren og Kommunernes Landsforening er gennemregnet, og det betyder en hjælp til Gribskov på samlet 29 millioner kroner.

Fagudvalgene har arbejdet med prioriterings-kataloger gennem den seneste uge, og 

Ved at nå besparelser på 46.4 millioner kroner når kommunen indenfor servicerammen, men det udfordrer fortsat kommunens likviditet. Derfor lægges op til, at der skabes en mere robust økonomi og likviditet ved at prioritere yderligere ti millioner. 

Prioriterings-katalogerne fra fagudvalg og økonomiudvalg viser brutto besparelser på 64 millioner kroner - men efter den politiske indstilling fra udvalgene er der godt 52 millioner i spil, så der er ikke meget at give af.

Efter økonomudvalgets behandling af oplæggene mandag, sendes forslagene i høring. før der er 1. behandling af budgettet i byrådet tirsdag 1. oktober. Der er endelig vedtagelse af budgettet mandag 29. oktober.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com