1/1

Gribskov: Lyspunkter i ny kommune-aftale

8. september 2019

Gribskov Kommunes økonomi bliver styrket med 10-15 millioner kroner som direkte konsekvens af den aftale, Kommunernes Landsforening og Regeringen har indgået om kommune-økonomien i 2020. Her står Gribskov med udsigt til at skulle spare op til 100 millioner droner, så umiddelbart er det ringe trøst, men der er også andre væsentlige lyspunkter og muligheder i aftalen.

Gribskov Byråd har langsvarigt sunget sange med beklagelser over udligningsordninger, der rammer Gribskov særligt hårdt - og presser likviditeten mod bunden.

Hvis det efter en nøjere analyse viser sig at vinde gehør hos Finansministeren, kan der være hjælp at hente i lånepuljer og særlige tilskud, der er bygget ind i kommune-aftalen.

Regeringen og KL er enige om, at en særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 millioner kroner i 2020. Desuden afsættes en lånepulje på 500 millioner kroner med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Lånepulje til effektiviseringer

Her har Gribskov Kommune chance for at søge ind - og det gælder også en lånepulje på 250 millioner kroner, der er målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved for eksempel at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt.

Det kan for eksempel være til samling af administrationen på én matrikel i Helsinge - eventuelt ved udbygning af rådhuset. I øjeblikket kigges ganske vist i en anden retning ved ganske vist at samle administrationen i Helsinge - men fortsat på tre matrikler. Birkevang-rådhuset i Gilleleje søges dermed lukket.

 

Derudover afsættes en lånepulje på 400 millioner kroner, der er målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.