Fremtid: Lyst til Gilleleje ... eller til ny Rema

12. januar 2020

Gribskov Byråd vedtog i marts 2017 en ny strategisk plan, ‘Lyst til Gilleleje', der helt afgørende betød, at byens centerområdet blev begrænset, så det slutter på bysiden af Bøgebakken ved Gilleleje Gamle Posthus. Endnu inden den overhovedet er ‘foldet ud’ i praktisk politik, kan byrådet stå med valg om at udfordre planen med at tillade en ny Rema 1000, som ønskes placeret ved Bøgebakken og Gilleleje-Hallen.

 

Borgmester Kim Valentin, Venstre, og planudvalgs-formand Morten Ulrik Jørgensen, Nytgribskov, præsenterede planen med både ‘piber og trommer’ som resultat af en stærk inddragelse af handelsliv og borgere med byvandringer, workshop og borgermøde.

 

På forhånd kan det tegne til et alvorligt opgør, idet handelslivet i centrum frygter for, at det vil smadre bymidten - og bringe ‘ankerbutikken’ i vestbyen, Netto, i fare for lukning.

 

På den anden side kan der veje hensyn til, at en stærk kæde vil styrke sin position i Gilleleje med en butik, der unikt kan have strøgplacering både til Kystvejen og til Gilleleje Hovedgade på hjørnet ved Bøgebakken.

 

Lighedsprincip kan være afgørende

Byrådet står med den problemstilling, at der tidligere er sagt nej til placering af netop en Netto og en Føtex Food på samme område - med henvisning også til balancen i bymidten. Det førte til, at Netto i stedet rev kædens daværende butik ned i Vesterbrogade og opførte ny, moderne butik. Her klippede Morten Ulrik Jørgensen det røde bånd i 2015 ved åbningen.

 

Men han er heller ikke umiddelbart tilbøjelig til at ville ‘klippe livlinen’ til vestbyen med projektet ved Bøgebakken. Det har han tidligere udtalt og også for nylig givet udtryk for overfor beboere på Bøgebakken, der frygter for en fremtid med et nyt supermarked ‘i forhaven’.

 

Har startet på købsaftaler

Rema 100 er begyndt strategisk at lave meget lukrative købsaftaler om ejendommen på Bøgebakken, hvor også Gribskov Kommune har tre ejendomme, der i sin tid er erhvervet til flygtningene-beboelse - og også strategisk til fremtidig parkeringsløsning.

 

Strandbakkeselskabet, der ejer arealer, der skal i spil til projektet, har ikke afvist et salg og en millionindtægt, der kan lune i kassen ovenpå store tab på koncerter.

 

Salg af de kommunale ejendomme, der er finansieret med lån efter særlige regler for boliger til flygtninge, skal igennem en udbudsproces, hvis byrådet åbner for det.

 

Vil værne om det unikke byliv

Vi ser det ikke som en absolut nødvendighed at få en ny placering af Rema 1000, hvis det medvirker til at skabe ubalance i byen og er i modstrid med de prioriteringer, der er i handelslivet, siger gruppeforemand for de konservative i byrådet, Trine Egetved.

 

Der er endu ikke indgivet en konkret ansøgning, såvidt jeg er orienteret. De kommunale ejendomme kan først sælges efter et offentligt udbud. Men kommer der et konkret forslag på udvikling af området, ser vi naturligvis på det og tager en dialog med byen og handelslivet omkring fordele og ulemper.

Det vil være afgørende for os at der værnes om det unikke ved bymidten i Gilleleje - og både handelen og borgerne skal være indstillet på, at der ændringer i en strategiske plan, der er ganske ny, tilføjer hun.

 

Det er endnu ikke en sag, vi har haft fremme i Udvikling, By og Land-Udvalget, betoner næstformand Bent Hansen, Venstre. Men for os er det afgørende, at vi får hele byen til at spille sammen om en løsning, tilføjer han.

 

Ikke velplaceret i centrum

Rema-folkene besværer sig over, at butikken ikke er velplaceret i centrum af Gilleleje med hårdt p på parkeringspladserne, der dels er på ‘den runde parkeringpladsen ‘bag’ ejendommen og på pladsen op mod Hotel Gilleleje Strand. Det er baggrund for, at Rema 1000 ønsker at få en ny placering ved Bøgebakken og Gilleleje-Hallen, så kunderne ikke behøver at lægge vejen ned i byen, når de skal foretage hurtige indkøb.

Læs også: Rema 1000 frem med overskud

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com