1/1

Gribskov: Lytter til erfaring og viden om demens

14. september 2018

Gribskov Kommune holder stor temadag om demens torsdag 20. september i Gribskov Kultursal i Helsinge. Her er både borgere med demens, deres pårørende, foreninger, fagfolk og andre inviteret til at komme med input. Formålet er at skabe endnu bedre tilbud til borgere med demens og deres pårørende.

- Gribskov Kommune skal udvikle sig til at blive en endnu bedre kommune for borgere med demens og deres pårørende, fortæller formand for byrådets udvalg for Ældre Social og Sundhed Pia Foght, som sammen med resten af udvalget inviterer vi til en stor temadag om demens.

- Vi vil rigtig gerne have, at alle deltagerne er aktive og engagerer sig. Vi har nemlig behov for viden og erfaringer fra mange forskellige sider – alt er værdifuldt for os, uanset om det kommer fra borgere med demens, deres pårørende, foreninger, fagfolk eller andre, slår Pia Foght fast.

Formålet med temadagen
Formålet med temadagen er ifølge formanden at få input til at styrke Gribskovs demensindsats. Både Ældrerådet, pårørende, frivilligcentrene, foreningen Demensvenlig Nordsjælland og Gribskov Kommune er repræsenteret på dagen.

Temadagen begynder kl. 12.30 med åbningstale af udvalgsformanden, hvorefter deltagerne får mulighed for at komme rundt til syv forskellige 'øer' med hvert deres tema, nemlig ’frivillige’, ’pårørende’ og ’borgere med demens’, ’lokale løsninger’, ’Holbohave’, ’kommunen’ og ’andre ressourcer’.

Her står repræsentanter klar til at tage imod deltagerne, som så øser ud af deres viden og erfaringer. Alle input bliver noteret og taget med i det videre arbejde. Derfor forventer jeg, at det bliver en spændende og lærerig dag, hvor vi får samlet en helt masse nyttig viden, som vi så bruger til at sammensætte endnu bedre demens-tilbud i kommunen fremover, siger formanden.

Frist for tilmedling forlænget til 19. september
Sidste frist for at tilmelde sig er forlænge til onsdag 19. september kl. 12 og senere samme dag får de tilmeldte at vide, om de har fået en plads. Der er nemlig 'kun' plads til 100 deltagere. Derfor er kommunen nødt til at vente med at give besked på, om der er plads.

Årsagen er, at kommunen skal sikre, at der både kommer borgere med demens, deres pårørende, personer der arbejder med demens både professionelt, som frivillig og som medlem af en forening med flere.

Kommunen får samarbejdspartner og medarrangør ’Antropologerne’ til at udvælge deltagerne, så det bliver uvildigt og repræsentativt. Man tilmelder sig elektronisk.

 

Det er muligt at tilmelde sig hos konsulent Tine Baatrup på mail  tbaat@gribskov.dk eller på  gribskov.nemtilmeld.dk

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com