Høstfestival_07.jpg

Gribskov: Mad-konkurs kan koste dyrt

14. december 2019

Københavns Madhus er konkurs, og det kan trække spor til fødevare-projekter, der har opnået tilskud via Region Hovedstaden. Smag på Nordsjælland mangler en udbetaling på 15 procent af knap to millioner kroner og Gribskov Kommune har lagt over 300.000 kroner ud for Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer. Pengene kan være tabt - helt eller delvist.

 

Kurator i konkursboet arbejder på højtryk for at få udredt trådene, og imens der der spændt venten i kommune og Smag på Nordsjælland.

 

Københavns Madhus har stået for den økonomiske håndtering af projekterne og har modtaget midlerne fra regionen og stået for udbetalingerne til 'underleverandørerne'. Tilbage er 15 procent af projektbevillingerne, som de enkelte deltagere først får udbetalt når der foreligger endeligt regnskab og dokumentation for, at de har udført hele projektet.

 

Der bliver nu sået tvivl om, hvordan det ender, men formand for Smag på Nordsjælland, Torben BoToft Christensen har en forventning om, at pengene til fødevare-fyrtårnene friholdes fra konkursen og dermed kommer fuldt ud til udbetaling.

 

Vi er opmærksomme på, at der kan opstå et problem, men endnu har vi ikke fuldt ud overblik over, hvad det kan koste os, tilføjer han.

 

Gribskov Byråd godkendte i maj en mellemfinansiering på 300.943 kroner til deling mellem Spisekammer Halsnæs og Gribskov Spisekammer. Det har med forventning om, at pengene vil komme tilbage til kommunekassen ved udgangen af oktober, når de endelige regnskaber var godkendt.

 

Mellemfinansieringen blev godkendt i byrådet af et stort flertal, men der var så stor skepsis i Venstre, at Bent Hansen, Knud Antonsen og Sean Crawford stemte imod, mens Jannich Petersen, Birgit Roswall og Jørgen Simonsen hverken stemte for eller imod.

 

Projekterne i både spisekamrene og Smag på Nordsjælland blev vedtaget i 2016-17 som del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Revus.