Gribskov: Madkonkurs koster spisekamre dyrt

27. marts 2020

Konkurs i Københavns Madhus kommer nu til at koste 14 medlemmer i Spisekammer Gribskov - og 24 medlemmer i Halsnæs Spisekammer dyrt. Det står klart efter meddelelse fredag fra kurator i boet, advokat Jacob Smith om, at der ikke bliver dividende til simple kreditorer'. I den sidste ende kan det blive et tab for Gribskov Kommune, der i maj 2019 mellemfinansierede et forventet resttilskud på 300.943 kroner til det store 'Revus-projekt' med fødevarefyrtårne.

Gribskov Byråd valgte at lave mellemfinansieringen efter ansøgning fra Spisekammer Gribskov - og viste det sig senere til deling med Halsnæs Spisekammer - til færdiggørelsen af projektet. Det tre-årige projekt modtog oprindeligt kvartalsvis tilskud, men et restbeløb på 15 procent blev tilbageholdt fra Region Hovedstaden, indtil projekterne var afrundet og slutrapport udarbejdet.

Et kortvarigt udlæg fra kommunekassen, blev det påpeget overfor byrådet, idet der var forventning om, at afregningen fra regionen ville foreligge i november.

Københavns Madhus har administreret denne del af Revus-projektet, og midlerne til blandt spisekamrene og lavet afregningerne til 'underleverandørerne' i blandt andet spisekamrene. Regionen har udbetalt restbeløbene til Madhuset - men i stedet for penge fra huset kom der meddelelse om, at det var konkurs.

Både Region Hovedstaden og spisekamrene så ind i mulighederne for at få kanaliseret restbetalingen unden om konkursboet - men det er tidligere definitivt afvist af kurator, der henviste til at spisekamrenes krav kunne anmeldes til boet. 

Spisekammer Gribskov er højt profileret for arbejdet med lokale, kvalitetsprodukter - blandt i forbindelse med besøg af fødevareminister Mogens Jensen, som det fremgår herover.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com