Udeservering på Gilleleje Torv har i flere sæsoner været 'ude af kontrol' og bredt sig langt ud på torve-arealet, men nu er det slut. En ulovligt opsat markise skal rives ned og udeservering må kun ske ud til første trærække langs restauranterne.

Udeservering på Gilleleje Torv har i flere sæsoner været 'ude af kontrol' og bredt sig langt ud på torve-arealet, men nu er det slut. En ulovligt opsat markise skal rives ned og udeservering må kun ske ud til første trærække langs restauranterne.

1/1

20. juni 2019

Udeservering på Gilleleje Torv har i flere sæsoner været 'ude af kontrol' og bredt sig langt ud på torve-arealet, men nu er det slut. En ulovligt opsat markise skal rives ned og udeservering må kun ske ud til første trærække langs restauranterne. 

Torvet, som er udlagt som vejareal, er omfattet af lokalplan for restaurations-virksomhed og udeservering i Gilleleje By. Lokalplanen beskriver, at torvearealet kun må anvendes til torveformål og mindre udeservering, som må foregå mellem påske og den 30. september, efter konkrete retningslinjer.

 

Gilleleje torv har i mange år fungeret som byens centrale plads, hvor Gilleleje Handel- og Turistforening i 40 år har arrangeret torvedage og julemarked, ligesom torvet bruges til forskellige midlertidige arrangementer som teateroptræden og mindre koncerter. Der er givet tilladelse til markedsdage på torvet i 2019.

 

Der er tre restauranter på torvet - Hotel Gilleleje Strand, Sofa 1 og Saseline, som alle har indhentet kommunens tilladelse til udeservering i sommerperioden, langs egen facade og indtil træerne på torvet - fem meter fra facaden. Det er ud til den første trærække lang facaden.

 

Tilladelsen til udeservering er meddelt med vilkår for områdets anvendelse, der blandt andet angiver at alt inventar skal fjernes efter tilladelsens ophør.

 

Restaurant Saseline har valgt at sætte en hængende markise op langt ud over torvet - uden at søge om tilladelse, og der er ikke givet tilladelse til markise eller udeservering ud over de knap fem meter fra facaden.

Gribskov Byråds Udvikling, By og Land-Udvalg har nu kigget grundigt på sagen - og efter seneste møde står det nu klar, at det kun er et spørgsmål om, hvor hurtigt restauranten kan nedrive markisen igen.

 

Udvalget præciserer yderligere, at udeservering og herunder opstilling af parasoller, borde og stole m.v.som skal holdes indenfor en afstand af fem meter fra facaden.

1/1