Gilleleje: Mennesket bliver ikke til bare af DNA

19. august 2019

Kulturhavn Gilleleje inviterer mandag 26. august kl. 19.00 til foredrag med Jens Arentzen: - 'At blive mødt…! Er det bare DNA det hele?'. Foredraget holdes i Gilleleje Bio-1.

 

Jens Arentzen er uden tvivl en af de mest benyt­te­de fored­rags­hol­de­re i lan­det, som gang på gang får abso­lut topka­rak­te­rer. Han kan ska­be en unik stem­ning, når han i sam­spil med publi­kum løf­ter taget med sine fored­rag om empa­ti, nær­vær, kom­mu­ni­ka­tion og moti­va­tion – fyldt med mas­ser af humor, fremhæver arrangørerne, der lover publikum en ople­vel­se, som aldrig glem­mers.

 

Jens Arentzens fored­rag er fan­ta­sti­ske, ind­le­ven­de, mor­som­me og med meget høj ener­gi. Der er garan­ti for en god ople­vel­se, som sam­ti­dig moti­ve­rer og flyt­ter publi­kum! Hør en af lan­dets abso­lut bed­ste fored­rags­hol­de­re. Jens har holdt i tusind­vis af fored­rag lan­det rundt.

 

Jens Arentzens nye foredrag - 'At Blive Mødt...!' - er en øjenåbner af rang for dét, vi har hørt om, men ikke forstår til fulde: At mennesket ikke bliver til af dets DNA, men af relationerne omkring sig - eller af manglen på samme. 

 

Mange af har lidelser og besværligheder i livet. Ikke fordi vi er forkerte eller har en diagnose, men fordi de relationer, vi har været i kontakt med siden spæd, har været usunde, tærende og ikke givet grundlaget for livseksistensen – den sunde tilknytning. 

 

Med dette foredrag vil publikum med ét forstå sig selv meget bedre, forstå deres familie, stress eller livssituation. Og du vil forstå, hvorfor trivsel altid kommer før nogen som helst kunnen, kærlighed eller karriere! 

Billetprisen er 165 kroner og billetter bookes på www.gillelejebio.dk eller www.kulturhavngilleleje.dk

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com