Egetved-Behrensdorff.jpg

Gribskov: Mere kvalitet og nærvær i hverdagen

29. december 2019

Et nyt år venter, og vi ønsker mere kvalitet og nærvær i hverdagen. Det fremhæver den konservative byrådsgruppe, Trine Egetved og Jesper Behrensdorff,i en nytårs-udtalelse og midtvejsstatus for det siddende byråd, hvor de ser tilbage på et år med mange store udfordringer og svære politiske prioriteringer.

Det Konservative Folkeparti vil gerne takke vores borgere i kommunen for masser af gode input, spændende dialoger og konstruktiv tilgang - også når det bliver svært, og når der skal foretages svære politiske prioriteringer. Tak til vores administration og alle de dygtige medarbejdere i skoler, dagtilbud, hjemmepleje, plejehjem, jobcenter og alle andre, som hver eneste dag gør vores kommune til et godt sted at bo og leve på trods af de store økonomiske udfordringer vi står i.

 

Styr på økonomien og skolerne

Vi står på tærsklen til et nyt årti. Så snart året begynder, skal vi fortsætte vores kamp for at få styr på økonomien på skolerne. Der skal ryddes op og skabes gennemsigtighed, så skolerne kan styre deres økonomi på et oplyst grundlag og med en fuld gennemsigtighed. Iøvrigt er gennemsigtighed et mantra for os. Der skal være styr på og fuld gennemsigtighed i kommunens økonomi.

 

Der skal udvikles en langsigtet strategi for kommunen, som forhåbentlig kan være med til at skabe noget ro, sammenhæng og kongruens i de fremadrettede beslutninger.

 

Højt til himlen og bredt udsyn

Vi skal fortsætte byudviklingen, men der skal være en klar respekt for den autenticitet vores byer i Gribskov er præget af. Vi skal fortsat være en kommune præget af højt til himlen og et bredt udsyn.

 

Der skal sikres kvalitet og nærhed i hverdagen. Uanset om vi taler om de mindste børn eller de ældste af vores borgere. Og alle dem midt imellem.  Når man møder kommunen af den ene eller anden årsag, skal man hver gang mødes med respekt, dialog, imødekommenhed og ordentlighed.

 

Turisme og erhvervsliv skal fatsholdes og videreudvikles vores turisme, så der kan skaffes flere arbejdspladser til kommunen ved hjælp af for eksempel flere handlende i vores dejlige og attraktive byer. Samtidig ser vi udviklingspotentiale i Tinghuset, hvor der skal etableres erhvervs- og iværksætterhus, som vi ser som omdrejningspunktet for vores erhverv og turisme. Det ønsker vi at udvikle sammen med byen og erhvervslivet.

 

Frivillige kæmpe drivkraft

Et stort tak skal lyde til alle de frivillige, som er en kæmpe drivkraft i Gribskov Kommune. Uden jer ville Gribskov slet ikke være det samme. Det gælder frivillige i idrætten, frivilligcentre, ungdomsskolen, cykling uden alder, støtte til trængte børnefamilier og mange mange flere. Tusind tak for jeres helt uvurdelige indsat og jeres store hjerter.

 

Hos Det Konservative Folkeparti i Gribskov har vi oplevet massiv medlemstilgang. Det er vi super glade for, og vi er dybt taknemmelige for alle de gode input vores medlemmer og andre borgere i kommunen jævnligt kommer til os med.

 

Som folkevalgte ser vi os som jeres forlængede arm og derfor lytter vi altid til, hvad  I kommer med til os, og tager mange input med ind i det politiske forhandlingsrum. For os er politik ikke hvad man siger i valgkampen, men hvad man gør imellem valgene.

 

Vi ser frem til et nyt år med mange gode snakke, dialoger og konstruktive forhandlinger, hvor vi håber, at vi kan få gennemført nogle af ovenstående nytårsønsker. 

 

Godt nytår.