Gribskov: Mere sammen om sundhed og trivsel

18. december 2019

Ud af en samlet ramme på 500.000 kroner har Gribskov Byråds udvalg for Ældre, Social og Sundhed besluttet at støtte fire projekter, som har et særligt mål med at fremme sundheden for alle, der bor og arbejder i Gribskov Kommune. Mental sundhed, fællesskab og bevægelse har været i fokus i projekterne, der har fået midler, og de har alle et mål om at forbedre den mentale sundhed og skabe fællesskaber på tværs. En række foreninger er involveret.

Der er givet tilskud til et gruppeforløb for unge piger i 10. klasse, der handler om at fremme den mentale trivsel og styrke fællesskaber. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsinge, 10. klasse i Gribskov og Organisationen Girl Talk. Det har et budget på 135.000 kroner.

Der ydes støtte til en lokal udgave af Jump4fun, som handler om at få børn til at være trygge og finde glæde ved bevægelse og sport. Projektet er et samarbejde mellem Græsted Gymnastikforening, Søborg SGI, Tisvilde Gymnastikforening og DGI Nordsjælland. Det har et budget på 62.800 kroner.

Gribskov går sammen
‘Gribskov går sammen’ er temaet for et projekt, der er målrettet forskellige grupper og aldre. Projektet er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Gribskov Gymnasium, Hjerteforeningens lokalafdeling i Gribskov, Vejby IF, Tisvilde Gymnastikforening og Søborg SGI. DGI står blandt andet for uddannelse af gå-værterne, som skal udbrede kendskabet til gå-grupperne. Det har et budget på 82.000 kroner. Dertil kommer bidrag fra Danmarks Idræts Forbund og DGI til værdi af 50.000 kroner til projektledelse og uddannelse af gå-værter.

Der ydes ligeledes støtte til et projekt med børnegrupper til søskende, der har en bror eller søster med en psykisk lidelse. Det handler om at give børnene et frirum og forebygge angst og ensomhed. Projektet er et samarbejde mellem Lokalforeningen Sind Gribskov, Foreningen for børn med angst, Center for Social og Sundhed (Familiebehandlingen, Fremskudt socialfaglig indsats), Frivilligcenter Helsinge, Gribskov Ungdomsskole, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Foreningen for Forældre til børn og unge med særlige behov i Gribskov Kommune. Her er budget på 120.000 kroner.

De forskellige projektgruppe havde lejlighed til at præsentere deres oplæg for udvalget - og tilknyttede eksperter.

- Det var en dejlig oplevelse af se ildsjæle beskrive deres projekter i stedet for som vanligt bare at læse, hvad man vil med sit projekt, siger udvalgsformand Birgit Roswall.

Det er vigtigt, at vi sammen med lokalsamfundet skaber sundhed og trivsel for vores borgere. Som kommune kan vi ikke lykkes alene med opgaven, og vi ved at lokalsamfundet har en stor viden og nogle gode idéer der kan noget andet, end det vi kan som kommune. Derfor har vi med ‘Sammen om sundhed og trivsel’ ønsket at samskabe med lokalsamfundet, og jeg glæder mig til at følge de fire projekter, tilføjer hun.

Birgit Roswall oplyser, at der er penge til yderligere ét projekt, som bedømmes nærmere, når udvalget har møde igen i januar.

Læs også: 1.995.000 til 'Gribskov går sammen'

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com