1/1

   ØGER FRIST I GILLELEJE SYD    

Naboer til det kommende boligområde i Gilleleje Syd og andre borgere i Gilleleje får en ekstra frist på 14 dage til at komme med idéer og kommentarer til den udviklings-plan, Gribskov Kommune og projekt-gruppen har lagt frem.

 

Et dialogmøde onsdag aften samlede i høj grad politikere og en forholdsvis fåtallig skare af de mest energiske borgere, og der blev givet udtryk for, at informations-niveauet om mødet ikke har været tilstrækkeligt højt.

 

Også på den baggrund er fristen til at kommentere den fremlagde udviklingsplan og fremtiden for hele Gilleleje syd forlænget fra 6. september til 20. september.

 

Dialogmødet blev holdt ved Børnetrappen' i Gilleleje Bibliotek, hvor antallet af deltagere gjorde det muligt at holde passende Corona-afstand.

1/2

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com