1/2

Gilleleje: Minde våbenhvile og krigens faldne

11. november 2019

Gilleleje Kirke og Gilleleje Marieforening har i en lang årrække sammen med den danske komité for Le Souvenir Francais fejret våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig 11.11. 2018 mindet faldne soldater og krigsofre fra andre nationer ved den ukendte franske soldats grav på Gilleleje Kirkegård ved Rostgårdsvej. Mandag blev er 101-året dermed mindet.

Ved den ukendte franske soldats grav på kirkegården ved Rostgårdsvej blev der nedlagt kranse og blomster af repræsentant for Selskabet Le Souvenir Francais, oberst Per Slot, og på menighedens vegne, sognepræst Ole Buchardt Olesen.

Dagens program blev lavet i samarbejde mellem formanden for Gilleleje Marineforening, Steen Bülow Mølle, sognepræst Ole Buchardt Olesen og Selskabet Le Souvenir Francais .

 

​Våbenhvilen og den senere fredsslutning førte til nye grænsedragninger i Europa - blandt andet også i Sønderjylland, der efter afstemninger i Nord- og Sydslesvig førte til Sønderjyllands genforening med Danmark - officielt 15. juni 2020. Det er en begivenhed, der fejres landet over i 2020.