Mogens Jensen mødte blandt andre fiskeskipper Jakob Jørgensen, der også mærker krisen for fiskeriet som medejer af Fiskernes Filetfabrik. Viceborgmester Bo Jul Nielsen lytter med.

Mogens Jensen mødte blandt andre fiskeskipper Jakob Jørgensen, der også mærker krisen for fiskeriet som medejer af Fiskernes Filetfabrik. Viceborgmester Bo Jul Nielsen lytter med.

1/2

Gilleleje: Minister vil kæmpe for flere fisk

26. september 2019

Fødevare- og Fiskeriminiister  Mogens Jensen vil overfor EU arbejde for at få fastlagt kvoter, der tager bedst muligt hensyn til både naturen og fiskerne. Det betoner ministeren efter besøg på Gilleleje Havn toradag. Besøget var kommet i stand ved medvirken af Gribskov Kommune, og viceborgmester Bo Nielsen fulgte ministeren på rundturen på havnen. 

 

- Fiskekvoterne er under pres. Det risikerer at gå ud over nogle af de mindre danske fiskesamfund som her i Gilleleje, hvor 200 mennesker har job på grund af fiskeriet. Jeg har besøgt de lokale fiskere. De er bekymrede for om fiskeriet kan fortsætte. Det er jeg også, siger ministeren.

Jeg deler fiskernes bekymringer for fremtiden og er klar over, at så drastiske nedskæringer i fiskerimuligheder vil ramme ikke blot fiskerne, men også lokalsamfundene hårdt i økonomisk henseende, lyder det fra fiskeriministeren, tilføjer han.

EU-Kommissionens forslag om en lukkeperiode for fiskeri af torsk i den vestlige del af Østersøen vækker bekymring. Ikke kun hos fiskerne, som på Langeland, Bornholm og Gilleleje råber vagt i gevær, men også hos politikerne. 

 

For at blive klogere på det har ministeriet bestilt en analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af EU-Kommissionens forslag hos Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Analysen forventes at foreligge inden udgangen af september. Derefter vil ministeriet se nærmere på den.

- Der er således ikke taget beslutninger i forhold til kompensation på nuværende tidspunkt. Jeg forudser, at der vil blive behov for at drøfte den samlede situation for fiskeriet i Østersøen med erhvervet og andre interessenter både på kort og lang sigt, skriver ministeren som svar på, hvilke initiativer han har sat i værk for at hjælpe fiskerne og om muligheden for kompensation. 

MogensJensen skal også besøge fiskerne på Bornholm. Det sker mandag.