Fiskeriets minister, Eva Kjer Hansen, har fredag igen besøgt Gilleleje Havn for at få direkte billede af fiskeriets situation. Her giver borgmester Anders Gerner Frost udtryk for Gribskov Byråds bekymring for situationen omkring fiskeriet - og konsekvenser for filetfabrikken. Til venstre folketingsmedlem Hans Andersen, der ligeledes deltog., Til højre udvalgformand Mikkel Andersen.

Det er alt for små mængder sild, fiskeskipper Jacob Jørgensen kan få i lasten - i særdeleshed i fremtiden, hvis kvoterne bliver beskåret voldsomt. En kvik bemærkning har fået smilet frem hos Eva Kjer Hansen, der eller deler fiskernes og Gribskov Kommunes bekymringer.

Fiskeriets minister, Eva Kjer Hansen, har fredag igen besøgt Gilleleje Havn for at få direkte billede af fiskeriets situation. Her giver borgmester Anders Gerner Frost udtryk for Gribskov Byråds bekymring for situationen omkring fiskeriet - og konsekvenser for filetfabrikken. Til venstre folketingsmedlem Hans Andersen, der ligeledes deltog., Til højre udvalgformand Mikkel Andersen.

1/2

Gilleleje: Mørke udsigter for sild og filetfabrik

21. september 2018

Fiskerne i Gilleleje har sammen med borgmester Anders Gerner Frost og udvalgsformand Mikkel Andersen fredag overfor fiskeriminister Eva Kjer Hansen igen tegnet dystre perspektiver for fremtiden på Gilleleje Havn. Denne gang er det nye indhug i kvoter for sildefiskeri, der kan betyde, at filetfabrikken ikke kan få tilstrækkelig mængder sild tilført.

- Ministerens viste stor forståelse og delte den bekymring vi har, og hun vil gøre, hvad der er muligt for at afbøde de værste ændringer i kvotetildelingen, der er foran afgørelse i EU-kommissionen, forklarer Mikkelsen Andersen.

Det er til særlig gene, at der er så store udsving i kvoterne år efter år, så det skaber vanskeligheder for Fiskernes Filetfabrik, og naturligvis også de enkelte fiskere, tilføjer han.

0-kvote i Kattegat truer - og Østersø-sild måske ned med 63 procent 

Kvoterne i Kattegat kan komme nær nul, og i Østersøen tegner der sig stærke reduktioner, så den samlede kvote her bliver på 6.400 tons i 2019.

Filetfabrikken skal have tilført nær 4.000 tons for at opretholde sin produktion - og det er langt fra hele kvoten, der kan forventes til fabrikken.

EU-Kommissionens oplæg til kvoter for fiskeriet i Østersøen i 2019 er skræmmende læsning, hvis man er sildefisker i den vestlige del af Østersøen. Her foreslår EU-Kommissionen nemlig en reduktion på hele 63 procent i forhold til fiskeriet i år.

Fiskeri-formand: Katastrofe for sildefiskeri i Østersøen

– Det er en katastrofe for sildefiskeriet i den vestlige Østersø. Først med 0-rådgivningen fra ICES - Det Internationale Havundersøgelsesråd - før sommerferien og nu med den her 63 procent nedskæring i fiskeriet. Det kan erhvervet jo ikke leve med, lyder det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, som understreger, at det vil ramme både fiskere og industri.

– Det kan få store konsekvenser for det sildefiskeri, der er tilbage i den vestlige Østersø. Især for Gilleleje-fiskerne, som er dem, der primært driver fiskeriet. Og så selvfølgelig også for Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje, som meget hurtigt kommer til at mangle råvarer til fabrikken, siger han.

Danmarks Fiskeriforening PO er ikke enig med hverken rådgivningen fra ICES, som helt vil lukke for fiskeriet efter sild i den vestlige Østersø, eller med oplægget fra EU-Kommissionen, som altså foreslår en kraftig reduktion i sildekvoten for næste år.

– Vi har anbefalet en reduktion på 20 procent i stedet for, og det mener vi, er den mest fornuftige tilgang til det. Biologerne mener, at man opnår det hurtigst ved at lukke for fiskeriet, hvilket er grotesk, mener Svend-Erik Andersen.