Gilleleje-Idræt-2_edited.jpg

Gilleleje: Multihal og samling af idrætten

9. januar 2020

Idrætten skal samles i ombyggede og nye faciliteter ved Gilbjergskolen i Gilleleje Syd. Det er den vision, en lang række foreninger og brugere har for fremtiden med omlagte fodboldbaner, en helt nye hal samt væsentlig ombygning og nyindretning af idrætshallen ved skolen. Udvalget for Børn, Idræt og Familie indstiller, at der arbejdes ud af at lave en multihal som del af projektet.

 

Der tages nu hul på den politiske behandling af ønsker og forslag, der løber op i over 30 millioner kroner - eventuelt kun 18 millioner, afhængigt af ny hal, der muligvis kan laves som en 'lethal' frem for en egentlig multihal, påpeges det.

 

En arbejdsgruppen har været i gang med intenst arbejde i det meste af 2019, og formålet har været:

- at  igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje

- at afdække idéer og ønsker til udviklingen af idrætsfaciliteter i Gilleleje

- koble de indsamlede ønsker medGilleleje Læringsområde - Gilbjergskolen.
- at prioritere idéer og ønsker.

 

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har tidligere besluttet, at der skal arbejdere videre med visions- og helhedsplanen for Idrætsområdet i Gilleleje ved Gilbjergskolen  Parkvej. 

Der er godt seks millioner kroner til at gennemføre de mest nødvendige renoveringsopgaver ved den nueværende idrætshal. Der er ikke yderligere midler i det anlægsbudget, Gribskov Byråd har vedtaget for 2020-23.

Tre løsningsmodeller

Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nyt indgangs-parti samt en multihal, anslået til at koste 30,5 millioner kroner.

 
Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nyt indgangs-parti samt en lethal, estimeret til at koste 18 millioner kroner.

 
Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nogle af de skitserede udefaciliteter, estimeret til at koste 5,8 millioner kroner.

De to første løsninger forudsætter, at der skal skaffes fondstilskud, og dette arbejder sættes i gang. 

Der har været afsat 255.000 krone raf de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af visions- og helhedsplanen. Der er heraf foreløbig brugt 200.000 kroner, og de resterende 55.000 kroner kan bruges til ekstern rådgivning i forbindelse med en fondsansøgning.