Gilleleje: Nyt museum skal også kunne noget nyt 

8. august 2020

Et nyt museum i Gilleleje skal ikke bare være et museum, som i dag, men skal videreudvikles, så der sker noget mere, som kan aktivere gæster, turister såvel som fastboende. Det fremgik af generalforsamlingen  i Gilleleje og Omegns Museumsforening, der blev holdt lørdag eftermiddag i Museumshaven. 

 

Over et halvt hundrede medlemmer deltog i generalforsamlingen, der foregik i skyggen af det 80 år gamle lindetræ i Museumshaven. Træet blev plantet på Christian den tiendes fødselsdag 29. september 1940 – få måneder efter at Nazi-Tyskland havde besat Danmark.

 

Det nye museum skal fortælle Gillelejes og Nordkystens historie. Det anslås at museet vil komme til at koste omkring 40 millioner kroner, hvoraf kommunen i efteråret skal sige ja til at give lidt over tre millioner. Resten skal komme fra Museum Nordsjælland i form af kapitaliseret arbejde med de nye udstillinger og for størstedelens vedkommende fra fonde.

 

Fonde ind i tidlig fase

  • Fondene skal inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen. Lige nu er vi i arbejdsgruppen ved at inddrage et udstillings-arkitektfirma til at komme med ideer og input til moderne historieformidling, sagde Museum Nordsjællands direktør Ole Lass Jensen. Og derefter skal vi finde interesserede fonde, som naturligt skal være med til at udforme byggeriet.

  • Det er vigtigt med lokalt engagement, og så snart der er et iderids klar skal alle berørte parter, herunder naboer og borgere inddrages, slog Ole Lass Jensen fast.

 

Halvdelen af de 40 millioner skal bruges på bygninger og halvdelen på udstillingssiden, så det ikke bare bliver et museum som nu, men mere aktivt engagerende institution for både børn og voksne.

 

Et par deltagere i mødet var bekymret for parkeringen til et nyt museum, men ifølge Gribskov Kommune vil de højest 50 ekstra biler i få spidsbelastningstimer kunne opsuges af de eksisterende p-pladser i byen.

 

Egentlig skulle generalforsamlingen have været afviklet i marts, men var tvunget udsat på grund af Corona-lukningen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com