1/1

 MUSEUM SKAL RÆKKE UD I BYEN

Museumsplanerne i Gilleleje skal styrkes yderligere med, at museet skal række ud i byrummet, så byen det også bliver en del af fortællingen og formidlingen, der skal  bygge på fire fortællinger: Fra spyd til trawl, Det barske liv ved havet. Sommergæsterne og Redningen af de danske jøder i oktober '43.

 

Det betyder ikke, at det gennemarbejde projektforslag, som den fælles styregruppe med Museum Nordsjælland, Gilleleje Museumsforening og kommunen ikke bliver en del af løsningen.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-Udvalg, KEO, har bestemt sig for at styregruppen for museumsprojektet suppleres med ‘relevante fagkompetencer’ og borgere fra byen involveret.

 

Der er store kvaliteter i byen, som kan styrke den fortælling, vi gerne vil have formidlet. Derfor vil vi gerne give det den tid, der skal til for også at sikre, at alle formidlingsformer kommer i spil, siger udvalgsformand Morten Ulrik.

 

KEO valgte på den baggrund at udsætte indstilling om, at Gribskov Kommune bidrager med 3.200.000 kroner til finansieringsplanen samt 200.000 kroner i årlige driftstilskud. Finansieringsplanen indeholder også forventet fondstilskud på 38.600.000 kroner. Museums Nordsjælland skal ifølge denne plan også bidrage med 1.171.657 kroner i form af personale-ressourcer.

1/1

1/1

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com