MUSEUM KAN RYKKES FREM

Noget, der kan ligne et bygge- og renoverings-boom på idræts- og kulturområdet i Gribskov Kommune kan være med til at imødegå den stærkt stigende ledighed, der lige nu tegner sig i byggeriet. Den har over de seneste uger været ventet af byrådsmedlem Jørgen Simonsen. Han vil have igangsat opgaver - finansieret af den låneadgang, kommunen har netop nu, til fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver.

 

Det kan være vedligeholdelses-efterslæb i Helsinge-Hallerne og idrætshus-byggeri i Vejby og kulturinstitutioner.

Der er allerede vedtaget vinger til Ramløse Mølle og tag på Tegners Museum.

Jørgen Simonsen foreslog allerede i byrådets seneste møde, at der kigges ind i vedligeholdelses-efterslæb, der er på idrætsanlæg, forsamlingshuse og andre idræts- og kulturhuse. Det kan også være mindre nyanlæg. Han nævnte specielt renovering i Helsinge-Hallerne og idrætshuset i Vejby, hvor renovering og nybyggeri har været på tapetet i længere tid.

 

Nu har Jørgen Simonsen også øje for, at en nødvendig renoverring og genopretning af Det Gamle Hus, der er ejet af Gilleleje og Omegns Museumsforening. Det samme kan gælde for museumsbygningen Østergade 20, der ejes af Gribskov Kommune.

 

Begge bygninger er ikke velegnede eller brugbare til udstillingsformål, som de står nu.

 

Begge huse er led i den udbygningsplan for nyt museum, som Museums Nordsjælland sammen med museumsforeningen og Gribskov Kommune er i gang med.

 

- Men som jeg forstår det kan de to renoverings-opgaver udført uafhængigt af selve museums-udbygningen. Hvis dette projekt ikke skulle blive realiseret over de nærmeste år med opbakning fra forskellige fonde, vil Det Gamle Hus og Østergade 20 under alle omstændigheder stå med behov for renovering, argumenterer Simonsen, der er næstformand i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Her vil han rejse spørgsmålet i mødet, udvalget holder tirsdag 21. april.

 

Hvis museumsforeningen blandt andet har mulighed for helt aktuelt at søge tilskud i LAG, kan jeg godt forestille mig, at udvalget kan bakke det op med et tilsagn om støtte. Det er jo opgaver, vi under alle omstændigheder kommer til at stå med indenfor kort tid.

 

- Jeg er normalt ikke tilhænger af, at kommunen stifter mere gæld, men i den aktuelle situation, er jeg af den opfattelse, at det er en langt bedre måde at understøtte byggeriet end ved at betale for at folkene går hjemme, betoner han.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com