Gilleleje: Museums-visionerne er i fremdrift

24. juni 2019

Visionen om udbygning af museums-strøget i Gilleleje mellem Det Gamle Hus i Hovedgaden og fiskerhuset Østergade 20 vinder nu for alvor frem. Parterne har været samlet og efter ferien kan planerne begynde tage afgørende form. 

Vi har nu for første gang været samlet for at få sat skub i arbejdet med at få udbygget Gilleleje Museum - og glæder mig over vi - Gribskov Kommune, Museum Nordsjælland og Gilleleje Museumsforening - nu skal samarbejde for at skabe et nyt museum. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal holdes borgermøder, og vi skal begynde med at inddrage borgerne og brugerne i udarbejdelsen af projektet. Og så er det jo fantastisk, at vi har en så stor og aktiv museumsforening med, siger formand for Gribskov Byråds udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen.

Udvalgsformanden er meget tilfreds med, at der langt om længe bliver mulighed for at få ført museumsplanerne ud i livet, og dermed også følge op på de visionære tanker, daværende borgmester Jan Ferdinandsen og hans byråd havde med købet af Østergade 20.

I mødet deltog også fagmedarbejdere i Museum cNordsjælland - direktør Ole Lass Jensen og Ida Rosenstand Klahn, der er afdelingschef for 'nyere tid' i museet. Ved bordet var også bestyrelses-medlemmerne i Museum Nordsjælland, Pia Foght, der er byrådets repræsentant, og Lars Thomas Thomsen, samt kulturchef i Gribskov Kommune, Kirsten Frandsen, og bestyrelsesformand i Gilleleje Museumsforening, Birgit Sørensen.

Planerne skal konkretiseres

- Nu kan arbejdet med at konkretisere projektet gå i gang. Det indbefatter både økonomi til først at lave et projekt og derefter til at realisere det, men det indbefatter også inddragelse af borgerne i Gilleleje i processen. Museum Nordsjælland har tænkt sig at går hurtigt i gang med at invitere til møder, så både de ydre rammer og indholdet kan blive diskuteret, fremhæver Birgit Sørensen.

For os er er det vigtigt, at mulige problemer kan blive diskuteret og afdramatiseret - hvad enten det er parkering eller aktiviteter tæt på kirkegården. Jeg er ikke i tvivl om at det praktiske vil kunne løses, så vi alle i Gilleleje – og de mange besøgende vi får – kan få glæde af museet igen.

 

Vi glæder os til at den oprindelige plan med museet – som i nogen grad ligger pakket ned i kasser i Stæremosen – nu kan komme i gang, så vi kan vise den historie, som Gilleleje har. Og hvis vi så desuden kunne få en hyggelig have, hvor gæsterne kan gæsterne sig ned og hvor deres børn kan lege, vil det jo også være fint.

Birgit Sørensen betoner, at der endnu ikke er taget stilling til omfanget af det nye byggeri. Det kan være den plan, som vi tidligere har set, hvor vi bevarer og renoverer skibshallerne og primært har byggeri på grunden ved Østergade grund eller en større plan, som også var fremme i forbindelse med Oktober 43 med et større, sammenhængende museum. Det er det, der skal tages stilling til i det projektforslag, der nu kan arbejdes hen imod, siger hun.

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com